Playlisty Akce
Reklama

Rise & Shine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Rain, rain won't go away
Cloud on my head every single day
This pain, pain goes right inside
Breaking me down till I just cry
Déšť, déšť nepřestane
Mrak nad mou hlavou každičký den
Tahle bolest, bolest přichází z nitra
Ničí mě dokud prostě nepláču
Little bully wants to play
Hits me every single day
Pain, pain go right inside
Guess I'll just have to let it slide
Malý tyran si chce hrát
Mlátí mě každý den
Bolest, bolest přichází z nitra
Asi to budu prostě nechat přejít
Drain, drain all my life
Why can't I just stop this strife?
Rain, rain won't go away
Cloud on my head every single day
Drtí, drtí celý můj život
Proč prostě nemůžu skončit tenhle boj
Déšť, déšť nepřestane
Mrak nad mou hlavou každičký den
Beat on another kid
But not on me
Rain, rain won't go away
Cloud on my head every single day
Bije další děti
Nejen mě
Déšť, déšť nepřestane
Mrak nad mou hlavou každičký den
These games, games that you play
Eventually I'll get up and say
No no not this time
I'm taking back what is mine
Tyhle hry, hry, které hraješ
Časem vstanu a řeknu
Ne, ne teď
Vezmu si zpět, co je mé
"With this faith we will be able stand strong and transform our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, so stand up and sing together, know that we will be able to sing with new meaning." - The Reverend Doctor Martin Luther King, Jr. "S touhle vírou budeme schopni stát silní a změnit
náš národ na nádhernou symfonii bratrství.
S touhle vírou budeme schopni pracovat společne, modlit se společně,
bojovat společně, společně jít do vězení, tak povstaňme
a společně zpívejme, vím, že budeme schopni zbívat s novým významem."
Stand up, take what's mine
Insecurities it's what you trying to hide
I don't care for the things that you say
I know that you are just one step away from breaking down
Stojím, beru si, co je mé
Nejistoty jsou to, co zkoušíš schovat
Nezáleží mi na tom, co říkáš
Vím, že jsi jen jeden krok od zničení
Pick yourself up off the ground
I know that you are better than this
Zvedni se ze země
Vím, že jsi lepší než tohle
Open your eyes, now is the time
To rise up, with darkness will still shine
Idolize and deposed wrong or right
Will make it through to the other side
Otevři oči, teď je čas
Povstat, s temnotou budem stále zářit
Zbožňovat a sesadit, špatně nebo dobře
Přejdi na druhou stranu

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.