Playlisty Akce
Reklama

Lovestruck - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You are my everything,
You taught me how to sing.
You took a chance on me,
And now my heart has seen.
You have the golden key,
That simply sets me free.
You are my only hope,
The one I need the most...
Jsi moje všechno,
Učila jsi mě zpívat,
Vzala jsi si u mě šanci,
A teď je mé srdce vidět.
Máš zlatý klíč,
Který mě jednoduše udělá volným.
Jsi má jediná naděje,
Ta jediná, kterou potřebuji nejvíc...
You are my light in dark,
The ever-shining spark.
You are my other half,
You always make me laugh.
You are my dearest friend,
Forever 'till the end.
We're simply meant to be,
For it is plain to see...
Jsi mé světlo v temnotě,
Stále zářící jiskra.
Jsi moje druhá polovina,
Vždy mě rozesměješ.
Jsi můj nejdražší přítel,
Navždy, až do konce.
My jednoduše něco znamenáme,
To je jasně vidět...
Falling (x8) Padám (8x)
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník v pekle,
Dokud na mě vrháš ty zlá kouzla.
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
La x8
Love Struck.
La (8x)
Zamilovanost.
I can't see myself without you,
Even now that I've had a taste.
Every time I close my eyes,
I feel you lips,
I see your face.
I'm taking back,
Every hateful thing I've ever said about Love
I realise I need it,
And maybe you're the one...
Nedokážu si představit mě bez tebe,
Dokonce i teď, když jsem měl chuť.
Vždy zavírám oči,
Cítím tvé rty,
Vidím tvou tvář.
Beru zpátky,
Každou nenávistnou věc co jsem řekl o lásce
Uvědomuji si, že ji potřebuji,
A možná jsi to ty...
I only smile,
When I'm with you.
I've spent all day,
Missing you.
I'm LoveStruck,
In your head,
Every though,
Every breath.
You've turned this boy,
Into a man,
I'll promise I'll love you,
Like no one can,
Here we are,
Hand-in-hand,
My drink at you,
Now I'm your man...
Jen se usmívám,
Když jsem s tebou.
Strávil sem celý den,
Stýskáním po tobě.
Jsem zamilovaný,
V tvé hlavě,
Vždy těžké,
Vždy dýchat.
Změnila jsi tohoto kluka,
V muže,
Budu slibovat, že tě budu milovat,
Tak, jak nikdo neumí,
Jsme tu,
Ruku v ruce,
Moje pití u tebe,
Nyní jsem tvůj muž...
Falling... x8 Padám... (8x)
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník v pekle,
Dokud na mě vrháš ty zlá kouzla.
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
La x8
Love Struck.
La (8x)
Zamilovanost.
I want to scream into this world,
That you are my one and only girl
I'm falling full-fledged in-love with you,
Before I fall I fall in love with you...
Chci vykřičet do světa,
Že jsi má jediná dívka,
Jsem nejvíc zamilovaný do tebe,
Před tím než spadnu, Budu do tebe zamilovaný...
So in love with you... (X2) Zamilovaný do tebe (2x)
I'm falling... (X3),
In love...
Padám... (3x)
Do lásky...
LoveStruck! Zamilovanost!
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník v pekle,
Dokud na mě vrháš ty zlá kouzla.
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do;
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovaný,
(Je to zamilovanost!)
A do všech věcí které děláš
(Je to zamilovanost!)
Já vím, nemůže to být pravda...
(Je to zamilovanost!)
La x8
Love Struck.
La (8x)
Zamilovanost.
Cupid got me when I let down my guard
Who knew it was this great,
Who knew I fell this hard..
We can run away,
And never look back:
Forget about our past,
The future's what we have
Amor mě zajmul, když jsem zklamal mé střáže
Kdo věděl, že je to skvělé,
Kdo věděl, že padám tak tvrdě..
Můžeme běžet pryč,
A nikdy se neotočit.
Zapomenout na naši minulost,
Budoucnost je to, co máme

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.