Playlisty Akce
Reklama

I Refuse to Sink (Fuck the Fame) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I hate your drama rumors all the bullshit that you spread
If killing wasn't illegal I would shoot you in the head
I'm pullin' on the triggers
I'm pointin' middle fingers
If you think I'm giving up, then you're really outta fucks
I can do it for the win
Busting out with a grin
Going strong, holding hands
And you know our life is bam
Bam
Nenávidím tvé dramatické zvěsti, všechny kecy, které rozšiřuješ
Kdyby zabíjení nebylo nezákonné střelil bych tě do hlavy
Tisknu spouště
Ukazuju prostředníčky
Jestli si myslíš, že se vzdávám, tak jsi fakt mimo
Dělám to pro vítězství
Spadl mi úsměv
Sílící, držící se za ruce
A ty víš, že naše životy jsou bam
Bam
bitches tryin' to fuck with me, you will get what you deserve
All these bitches want revenge
So I dodge em' and I swerve
I hear those bitches talk
Causing drama bullshit
But I'm never going down
You can't sink my battleship
Děvky se pokoušejí mě rozházet, dostanete co si zasloužíte
Všechny tyhle děvky chtějí pomstu
Tak jim vyhnu a zahnu
Slyším tyhle děvky mluvit
Způsobují dramatické sračky
Ale já nikdy neklesnu
Nemůžete potopit mojí bitevní loď
I've been cheated
I've been broken
I will not be impressed
I have every lasting ticket
Till there's hardly nothing left
But the hates just keep on comin'
Even when I lose my fate
It's because I keep on swimming
They just perish to their hate
Byl jsem podveden
Byl jsem zlomen
Nebudu dojat
Mám každý trvalý lístek
Dokud tady skoro nic nezbylo
Al nenávist stále přichází
Dokonce když jsem ztratil svůj osud
Je to protože stále plavu
Oni jen zahli ke své nenávisti
No, no, no, no, no, no
Your words can't keep me down
No, no, no, no, no, no
I won't give up and drown
Ne, ne, ne, ne, ne
Tvá slova mě neudrží dole
Ne, ne, ne, ne, ne
Nevzdám se a neutopím se
I refused to sink
I'd rather swim
I'm not going down
cause I will win
Can't hold me back
Where will you be
I'll be anchored down
You'll be lost at sea
Odmítl jsem se potopit
Raději budu plavat
Nejdu dolů
Protože vyhraju
Nemůžete mě držet vzadu
Kde budete vy
Budu ukotven
Ty se ztratíš v moři
Hi I'm Jayy I'm gay
The crazy violent
Faggot with AIDS
Well that's what other people say
Then it must be true
cause all the things
that are that bad
are things I do
If I get into a fight
Fuck
What they have to say?
That I wouldn't wake a different life this way
So you can see
you can read about me
And the things that see
and think that's all there is to believe
Like really?
Really?
Really?!
Is it true that you can sum your life up in a tweet
cause I can't
That's not me
That's me pretending to be whatever I want to be
But I think it's time I do me
Be whoever the fuck I want to be
Don't need permission
I'll do what I please
and when the wait comes
Where will you be?
Čau, jsem Jayy, jsem gay
Šílený násilný
Teplouš s AIDS
Dobrá, to je to co jiní lidi říkaj
Pak to teda musí být pravda
Protože všechny ty věci
Které jsou tak špatné
Jsou věci, které dělám já
Jestli se dostanu do boje
Fuck
Co by měli říct?
Že nevzbudím tímhle způsobem jinej způsob života
Tak můžeš vidět
Můžeš si o mě číst
A věci, které vidíš
A myslet si, že tomu všemu se dá věřit
Jako fakt?
Fakt?
Fakt?!
Je pravda, že můžete strhnout svůj život v tweet
Protože já nemůžu
Tohle nejsem já
Tohle jsem já předstírající, že jsem všechno, co chci být
Ale myslím, že je čas abych byl sám sebou
Být ten, kdo kurva chci bejt
Nepotřebuju oprávnění
Udělám, co se mi líbí
A když čekání přichází
Kde budeš?
No, no, no, no, no, no
Your words can't keep me down
No, no, no, no, no, no
I won't give up and drown
Ne, ne, ne, ne, ne
Tvá slova mě neudrží dole
Ne, ne, ne, ne, ne
Nevzdám se a neutopím se
I refused to sink
I'd rather swim
I'm not going down
cause I will win
Can't hold me back
Where will you be
I'll be anchored down
You'll be lost at sea
Odmítl jsem se potopit
Raději budu plavat
Nejdu dolů
Protože vyhraju
Nemůžete mě držet vzadu
Kde budete vy
Budu ukotven
Ty se ztratíš v moři
I refused to sink
I'd rather swim
I'm not going down
cause I will win
Can't hold me back
Where will you be
I'll be anchored down
You'll be lost at sea
Odmítl jsem se potopit
Raději budu plavat
Nejdu dolů
Protože vyhraju
Nemůžete mě držet vzadu
Kde budete vy
Budu ukotven
Ty se ztratíš v moři
Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch..
You can die motherfucker
Kurva, kurva, kurva, kurva...
Můžeš chcípnout zmrde
I refused to sink
I'd rather swim
I'm not going down
cause I will win
Can't hold me back
Where will you be
I'll be anchored down
You'll be lost at sea
Odmítl jsem se potopit
Raději budu plavat
Nejdu dolů
Protože vyhraju
Nemůžete mě držet vzadu
Kde budete vy
Budu ukotven
Ty se ztratíš v moři
I refused to sink
I'd rather swim
I'm not going down
cause I will win
Can't hold me back
Where will you be
I'll be anchored down
You'll be lost at sea
Odmítl jsem se potopit
Raději budu plavat
Nejdu dolů
Protože vyhraju
Nemůžete mě držet vzadu
Kde budete vy
Budu ukotven
Ty se ztratíš v moři
No, no, no, no, no, no
Your words can't keep me down
No, no, no, no, no, no
I won't give up and drown
Ne, ne, ne, ne, ne
Vaše slova mě neudrží dole
Ne, ne, ne, ne, ne
Nevzdám se a neutopím se

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.