Playlisty Akce
Reklama

G.F.A. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's do or die
And uh I do
I do it big!
Je to "dělej nebo zemři"
A uh...já dělám
dělám to velice!
[Verse 1:]
Slashes - 2 stripes for unity
Fight for my people
Like I fight for equality
My home battle team THE S.G.T.C.
Haters gonna hate but they know
They can't stop me
Stop and stare, b*tch beware
I don't even f*cking care
G.F.A. baby that's why I'm standing here
Just made plenty stacks going up in my career
Like mighty mouse I never had a single fear
Turn your lady to my trick
Watch her wobble on my dick
If titties were poke balls
Mission gotta catch ‘em all
Ignorance is what I hate
Your b*tch, I’ll educate
Tell me how my d*ck taste
Winning like a sweepstakes
[Verse 1:]
Sekání - 2 pruhy pro jednotu
Bojuji pro mé lidi
Stejně jako bojuji pro rovnoprávnost
Moje domácí bitva týmu S.G.T.C.
Hateři budou nenávidět ale vědí
že mě nemůžou zastavit
Zastav a zírej, děvko varuju tě
Opravdu mě to kurva nezajímá
G.F.A. baby to je to proč tu stojím
Právě jsem udělal spoustu vzestupů ve své kariéře
Jako mocná myš nikdy jsem neměl samotný strach
Otoč se lady do mého kouzla
Sleduj ji kolísat na mým ptákovi
Kdyby kozy byly pokebaly
Mise by je všechny vychytala
Ignorance je to co nesnáším
Tvoji děvku vyškolím
Řekni mi jak chutnám
Vyhrávám jako dostihová sázka
[Verse 2:]
G.F.A. ya everyday
Yea I don't got time to play
Now mess with me
Ya best believe
I'll put you in your f*cking grave
Look me up and down b*tch
Tell me what the f*ck you see
A smile, a face, a spot for heart
I'm heartless man
There's a void in me
I'll fake a smile every time
I'll never show a tear
With a G.F.A. on my side
B*tch I’ll never show no fear
Cruising down the highway
Beat banging ear to ear
With my boy blue Andrew
In the u-haul, stand clear!
[Verse 2:]
G.F.A. jo každý den
Yea nemám čas na hraní
Teď si se mnou pohrej
Nejlépe uvěříš
Uložím tě do tvého zkurveného hrobu
Shlédni mě od shora dolů děvko
Řekni mi co kurva vidíš
Úsměv, obličej, místo pro srdce
Jsem muž bez srdce
Uvnitř jsem prázdný
Pokaždé mám falešný úsměv
Niky neukážu slzu
S G.F.A. na mé strane
Děvko nikdy neukážu strach
Křižuji silnici
Beat buší z ucha do ucha
S mým modrým klukem Andrewem
Jsem u tahání, zůstaň čistý!
[Chorus:]
Oh-oo you can't hate me
No-oh you don't phase me
You need
A better f*ckin' attitude
Party with my family
Got love for my f*cking crew
G.F.A. G.F.A.
All day everyday
G.F.A. G.F.A.
Party's like a holiday
You need a better f*ckin' attitude
G.F.A. G.F.A.
I don't want your drama dude
[Chorus:]
Oh-oo nemůžeš mě nenávidět
Ne-oh nezavrhuj mě
Potřebuješ
Kurva lepší postoj
Party s mou rodinou
Láska pro mou zkurvenou posádku
G.F.A. G.F.A.
Každý den celý den
G.F.A. G.F.A.
Party je jako prázdniny
Potřebuješ kurva lepší postoj
G.F.A. G.F.A.
Chlape nechci tvoje drama
[Verse 3:]
I fly so high
They call me unidentified
When they look to the sky
And see my spaceship ride
We accelerate at the rate
You cannot see with eyes
Made your mom turn tricks
Paid to suck dick
Then I got your b*tch
A membership
With a club I called "Mile High"
Every step you take to me
Steppin' on a landmine
I'm about to blow your brain
Trigger itching' on my nine
Got better things to do with my own time
Like boys in my mouth and titties to sign
I'll giggle while I kill the competition
And all you be trippin'
That smirk on my face ain't funny honey
It’s that G.F.A. I be representin'
[Verse 3:]
Letím dost vysoko
Říkají že jsem neidentifikovaný
Když se kouknou k obloze
A vidí mou vesmírnou loď
Urychlujeme ceny
Nemůžeš to vidět očima
Donuť svou mámu otočit kouzly
Zaplať za vykouření
Potom dostanu tvou děvku
Členství
V klubu který jsem pojmenoval "Dlouhá míle"
Každý krok kterým jdeš ke mě
Nakračuje na nášlapnou minu
Chci vyfouknout tvůj mozek
Spustit svědění na mé devítce
Mám lepší věci které můžu dělat ve volné čase
Jako kluci v mé puse a podepisovat kozy
Hihňám se zatímco zabíjím soutěž
A všechno kam šlápneš
Ten samolibý úsměv na mé tváři není legrační zlato
Je to že G.F.A. budu reprezentovat
[Verse 4:]
G.F.A
A. double- L.D.A.Y. we stay fly
Scene better and better than negative energy
Anyway at least they tried
Reach fo the sky! (Hands in the air)
I love what I see when I stand in the mirror
Pandemonium, the Land od the Fierce
You can't hold a candle to fans over here!
We're getting high, girls dropping it low
(Gotta let the people know we're all the rage)
We donť worry much about the profits though
As long as every day is like a holiday
I'ma hit em with little bit of rhythm
When I got em I'ma get em like I fucking should!
JJ Demon with Dahvie and Jayy, my attitude is fucking good!
[Verse 4:]
G.F.A.
A dvojité L.D.A.Y. stále letíme
Scéna je lepší a lepší než negativní energie
Alespoň se snažili
Dosáhněme oblohy! (Ruce do vzduchu)
Miluji to co vidím když stojím v zrcadle
Blázinec, Země divokosti
Nemůžeš držet svíčku pro fanoušky tady všude!
Jdeme výš, holky klesají
(Dáme lidem vědět že jsme všechen vztek)
Nicméně se moc nestaráme o zisky
Tak dlouho jak každý den bude jako prázdniny
Praštím je trochou rytmu
Když je mám tak je dostanu jak bych kurva měl!
JJ Démon s Dahviem a Jayyem, mé postavené je kurva dobré!

[Chorus:]
Oh-oo you can't hate me
No-oh you don't phase me
You need
A better f*ckin' attitude
Party with my family
Got love for my f*cking crew
G.F.A. G.F.A.
All day everyday
G.F.A. G.F.A.
Party's like a holiday
You need a better f*ckin' attitude
G.F.A. G.F.A.
I don't want your drama dude
[Chorus:]
Oh-oo nemůžeš mě nenávidět
Ne-oh nezavrhuj mě
Potřebuješ
Kurva lepší postoj
Party s mou rodinou
Láska pro mou zkurvenou posádku
G.F.A. G.F.A.
Každý den celý den
G.F.A. G.F.A.
Party je jako prázdniny
Potřebuješ kurva lepší postoj
G.F.A. G.F.A.
Chlape nechci tvoje drama
[Bridge:]
Do you see… do you see?
All the looks I get
Look how many f*cks I give
Do you see… do you see?
All the looks I get
But I'm flying higher than the presidential jet
You mean Seaworld by how f*cking wet you'll get
[Bridge:]
Vidíš...vidíš?
Všechny pohledy kterých se mi dostává
Koukni jak moc na to seru
Vidíš...vidíš?
Všechny pohledy kterých se mi dostává
Ale já letím výš než prezidentův tryskáč
Myslíš že Mořský svět bude jak kurva budeš mokrý
B.F.A. Better F*ckin' Attitude!
B.F.A. Better F*ckin' Attitude!
B.F.A. kurva lepší postoj!
B.F.A. kurva lepší postoj!
[Chorus:]
Oh-oo you can't hate me
No-oh you don't phase me
You need
A better f*ckin' attitude
Party with my family
Got love for my f*cking crew
G.F.A. G.F.A.
All day everyday
G.F.A. G.F.A.
Party's like a holiday
You need a better f*ckin' attitude
G.F.A. G.F.A.
I don't want your drama dude
[Chorus:]
Oh-oo nemůžeš mě nenávidět
Ne-oh nezavrhuj mě
Potřebuješ
Kurva lepší postoj
Party s mou rodinou
Láska pro mou zkurvenou posádku
G.F.A. G.F.A.
Každý den celý den
G.F.A. G.F.A.
Party je jako prázdniny
Potřebuješ kurva lepší postoj
G.F.A. G.F.A.
Chlape nechci tvoje drama
Y'all need to get some better f*ckin' attitudes.

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.