Playlisty Akce
Reklama

Frankenstein + The Bride - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"Take love and multiply it by infinity
and take it to the depths of forever,
and you would still only have a glimpse
of how I feel for you." - William Parish (Meet Joe Black)
"Miluj a vynásob to nekonečnem
a miluj do hloubky věčnosti
a stále bys měla mít záblesk
toho co k tobě cítím"
I was created from spare parts
A mad mans brains and a loving mans heart
You took my breathe away when I saw you on that day
One look into her eyes can kickstart a deadman's heart
Byl jsem vytvořen ze zbytečných částí
Šílený mužský mozek a milující mužské srdce
Vzalas mi dech když jsem tě toho dne spatřil
Jeden pohled do jejích očí nastartuje srdce mrtvého muže
You leave me electrified
Your love brings me back to life
Opustila jsi mě zelektrizovaného
Tvá láska mě vzátila do života
It's alive! It's alive!
This burning love deep inside
I'll be your bri-i-ide
You'll be my Frankenstein
Ono to žije! Ono to žije!
Tahle žhnoucí láska hluboko uvnitř
Budu tvá nevě-ě-ěsta
Ty budeš můj Frankenstein
You and I till we die
Our hearts will always survive
Oh monster, my monster
The only one that sees me
Ty a já dokud nezemřem
Naše srdce vždy přežijí
Oh monstrum, mé monstrum
Jediná, kdo mě vidí
I didn't ever mean to make you cry
When I saw you I felt so terrified
Sudden life and monsters by my side
Well can't you see how it looked through my eyes?
Nikdy jsem tě nechtěla rozbrečet
Když jsem tě viděla, byla jsem tak vyděšená
Náhlý život s monstry po mém boku
Dobře, nemůžeš vidět jak to vypadá mýma očima?
You leave me electrified
Your love brings me back to life
Opustil jsi mě zelektrizovanou
Tvá láska mě vzátila do života
It's alive! It's alive!
This burning love deep inside
I'll be your bri-i-ide
You'll be my Frankenstein
Ono to žije! Ono to žije!
Tahle žhnoucí láska hluboko uvnitř
Budu tvá nevě-ě-ěsta
Ty budeš můj Frankenstein
I need you, you need me
You totally complete me
Oh monster, my monster
The only one that sees me
Já potřebuju tebe, ty potřebuješ mě
Dokonale mě doplňuješ
Oh monstrum, mé monstrum
Jediná, kdo mě vidí
Save me from my solitude
Say you want me with you
Where you are I am too
Love me, this I ask of you
Zachraň mě z mé samoty
Řekni že chceš být se mnou
Kde jsi tam jsem i já
Miluješ mě, na to se tě ptám
IT'S ALIVE! ONO TO ŽIJE!
This burning love deep inside
I'll be your bri-i-ide
You'll be my Frankenstein
Tahle žhnoucí láska uvnitř
Budu tvá nevě-ě-ěsta
Ty budeš můj Frankenstein
You and I till we die
Our hearts will always survive
Oh monster, my monster
The only one that sees me
Ty a já dokud nezemřem
Naše srdce vždy přežijí
Oh monstrum, mé monstrum
Jediná, kdo mě vidí
Oooh, oooh, oooooh
Oooh, oooh, oooooh
Oooh, oooh, oooooh
Oooh, oooh, oooooh
The only one who sees me for who I truly am Jediná, kdo mě vidí takového jaký jsem

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.