Playlisty Akce
Reklama

Divided we fall - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's nobody's fault that we ended up here
Just got caught up and overcome by our fear
Now it's so fucked up, now I'm drowning in tears
How can the people I come from just disappear?
Není to ničí vina, že jsme skončili tady
Jen nás chytil a překonal náš strach
Teď je to úplně v prdeli, teď se topím v slzách
Jak můžou lidi, tam odkud pocházím, prostě zmizet?
So I go in my room and turn the lights off
And try to escape all the pain that you've caused
Turn the radio up and recite all the words
And try to find someone who knows how it hurts
Tak jdu do svého pokoje a zhasnu světla
A pokusím se uniknout vší té bolesti, kterou jsi mi přivodil
Zapnu rádio a zrecituju všechna slova
A pokusím se najít někoho, kdo ví jak to bolí
I run away, all the fighting and the screaming
Someone wake me up; I'm dreaming, it's like a nightmare
I'm feeling lost ever since you got up and left
Now I'm trapped here in misery plauged by my regrets
Utekl jsem, všechno hádání a křičení
Nekdo mě probuďte; já sním, je to jako noční můra
Cítím se ztracený od doby, co jsi vstal a odešel
Ted jsem chycený tady ve smutku, sužován svojí lítostí
Where do we go? Last shout being reckless
Wish I had someone when I'm feeling down and helpless
But now you're gone, I wish you would have stayed
And I'll just be a memory of what was yesterday
Kam půjdeme? poslední výkřik byl bezohledný
Přeju si, abych někoho měl až se budu cítít na dně a bezradný
Ale teď jsi pryč, přeju si, aby jsi zůstal
A já budu jen vzpomínka toho, co bylo včera
I'm feeling destroyed by secrets and lies
Divided we fall
Unconditional love has been compromised
Divided we fall
Cítím se zničený tajemstvími a lžimi
Rozdělení padáme
Bezpodmínečná láska byla narušena
Rodělení padáme
We came into this world together
Over time it tore us apart
We fight and we scream and we curse at each other
Why can't we go back to the start?
Do tohohle světa jsme přišli spolu
Časem nás to od sebe odtrhlo
Hádáme se a křičíme a nadáváme jeden na druhého
Proč se nemůžeme vrátit na start?
We rise, we fall, we gotta just keep holding on
What do you do when everyone you love is gone?
I'm feeling lost with no guidance or direction
Searching for protection, only seeing my reflection
Vzestoupili jsme, padli jsme, musíme jen dál odolávat
Co děláš, když každý koho miluješ je pryč?
Cítím se ztracený bez jakéhokoli vedení nebo směru
Hledám ochranu, vidím jen své reflexy
I'm breaking down, trying to hold it all together
But it's kinda hard when you can't predict the fucking weather
And now you're gone, I wish you would have stayed
And I'll just be a memory of what was yesterday
Padám dolů, znažím se to všechno držet pohromadě
Ale je to trochu těžké, když nemůžeš předpovídat zkurvený počasí
A teď jsi pryč, přeju si, aby jsi zůstal
A já budu jen vzpomínka toho, co bylo včera
I'm feeling destroyed by secrets and lies
Divided we fall
Unconditional love has been compromised
Divided we fall
Cítím se zničený tajemstvími a lžimi
Rozdělení padáme
Bezpodmínečná láska byla narušena
Rodělení padáme
We came into this world together
Over time it tore us apart
We fight and we scream and we curse at each other
Why can't we go back to the start?
Do tohohle světa jsme přišli spolu
Časem nás to od sebe odtrhlo
Hádáme se a křičíme a nadáváme jeden na druhého
Proč se nemůžeme vrátit na start?
Please don't go and leave me alone
Please don't go and leave me alone
Prosím nechoď a nenechávej mě samotného
Prosím nechoď a nenechávej mě samotného
I'm feeling destroyed by secrets and lies
Divided we fall
Unconditional love has been compromised
Divided we fall
Cítím se zničený tajemstvími a lžimi
Rozdělení padáme
Bezpodmínečná láska byla narušena
Rodělení padáme
We came into this world together
Over time it tore us apart
We fight and we scream and we curse at each other
Why can't we go back to the start?
Do tohohle světa jsme přišli spolu
Časem nás to od sebe odtrhlo
Hádáme se a křičíme a nadáváme jeden na druhého
Proč se nemůžeme vrátit na start?

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.