Playlisty Akce
Reklama

Bohemyth - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They scream for change but they still segregate
Like the false separation of the church and the state
They divide us all like herds of mindfucked sheep
Killing off our elders; feeding on our weak
Křičí pro změnu, ale stále se oddělují
Jako falešné oddělení církve a státu
Dělí nás všechny jako stáda zabedněných ovcí
Oddělávají naše starší, krmí naše slabé.
Pretending it's a democracy; get it straight this is tyranny
Living in fear of drowning in irony
The government is the mark of the beast
And the men who will follow will be chewed up & swallowed
Předstírají, že je to demokracie, koukněte po pravdě, je to tyranie
Žití ve strachu z utonutí v ironii
Vláda je znamení bestie
A muži, kteří ji budou následovat budou rozkousáni a spolknuti.
Only too broke to pay attention
Will we be blind to this deception?
Will it be too late when you turn away?
Will it be too late? There's too much to be said
Jenom pro zničení pozornosti
budeme slepí k podvodu?
Bude moc pozdě když se otočíš zpátky?
Bude moc pozdě? Je tu toho tolik, co říct.
Corrupting your words; destroy the weak
Kill everyone who doesn't believe
One nation under one person's belief
Conform to the word or be fed to the beast
Kazit vaše slova, zničit slabé
Zabít každého, kdo nevěří
Jeden národ pod lidskou vírou
Přizpůsobit se slovu nakrmení šelmy.
It doesn't take the fear of being eternally burned
To comfort one's life; your lesson's learned
Why our country lives and cries when you take their guns
They think they're being denied the right of their choice of love
Nevezme to strach, když budeš věčně hořet
K ukonejšení něčího života, tě učili
Proč naše země žije a pláče, když jim vezmete zbraně?
Myslí si, že mají odepřenou vlastní volbu lásky.
Watch us as they fall and they break under pressure
We're praying to God, can our country get any better?
Serve our lives, serve our lives on a silver platter
Sitting back, feed the beast; watch the beast get fatter
Pozorují nás, jak padáme jako oni, zlomí se pod tlakem
Žebráme u Boha, může se naše země zlepšit?
Dáváme naše životy, dáváme naše životy na stříbrný podnos
Sedíme stranou, krmíme šelmu, sledujeme ji, jak tloustne.
Only too broke to pay attention
Will we be blind to this deception?
Will it be too late when you turn away?
Will it be too late? There's too much to be said
Jenom pro zničení pozornosti
budeme slepí k podvodu?
Bude moc pozdě když se otočíš zpátky?
Bude moc pozdě? Je tu toho tolik, co říct.
Corrupting your words; destroy the weak
Kill everyone who doesn't believe
One nation under one person's belief
Conform to the word or be fed to the beast
Kazit vaše slova, zničit slabé
Zabít každého, kdo nevěří
Jeden národ pod lidskou vírou
Přizpůsobit se slovu nakrmení šelmy.
BOW TO THE BEAST!
BOW TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
UKLOŇTE SE BESTII!
UKLOŇTE SE BESTII!
JSME PRO NI KRMENÍ!
JSME PRO NI KRMENÍ!
BOW TO THE BEAST!
BOW TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
UKLOŇTE SE BESTII!
UKLOŇTE SE BESTII!
JSME PRO NI KRMENÍ!
JSME PRO NI KRMENÍ!
Corrupting your words; destroy the weak
Kill everyone who doesn't believe
One nation under one person's belief
Conform to the word or be fed to the beast
Kazit vaše slova, zničit slabé
Zabít každého, kdo nevěří
Jeden národ pod lidskou vírou
Přizpůsobit se slovu nakrmení šelmy.
BOW TO THE BEAST!
BOW TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
UKLOŇTE SE BESTII!
UKLOŇTE SE BESTII!
JSME PRO NI KRMENÍ!
JSME PRO NI KRMENÍ!
BOW TO THE BEAST!
BOW TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
WE ARE FED TO THE BEAST!
UKLOŇTE SE BESTII!
UKLOŇTE SE BESTII!
JSME PRO NI KRMENÍ!
JSME PRO NI KRMENÍ!

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.