Playlisty Akce
Reklama

Always and forever - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I will love you to the stars and back
I will love you like my other half
Eternally bound; forever free
You are my magic
Budu tě milovat až ke hvězdám a zase zpátky
Budu tě milovat jako mou druhou polovinu
Nekonečné pouto; navždy volní
Ty jsi má magie
I'm lost in your eyes, you stop all the time
Let's crash like thunder; my last wonder
It's you and me against the world
Be my girl
Jsem ztracený ve tvých očích, pořád se zastavuješ
Uhoďme jako hrom; můj poslední div
Jsi to ty a já proti světu
Buď mou dívkou
We can escape all the sorrow
Reclaim all your lies tomorrow
Můžeme uniknout všemu zármutku
Všechny tvé lži napravíme zítra
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
I can never ever let you go (I can never ever let you go)
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
Always and forever, I'll love you so
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Nikdy tě nemůžu nechat jít (Nikdy tě nemůžu nechat jít)
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Vždy & navždy, natolik tě budu milovat
Always & Forever Vždy & navždy
You were the one to open my heart
The puzzle piece that completes me
You were the one that showed me how to love
When I was a zombie
Ty jsi byla ta, která měla otevřít mé srdce
Kousek puzzlí, který mě dokončuje
Ty jsi byla ta, která mi ukázala, jak milovat
Když jsem byl zombie
My love is undone, it will never end
I promise you that I will stay true
You are my star; my wish come true
I choose you
Má láska je neukončená, nikdy neskončí
Slibuji ti, že zůstanu věrný
Ty jsi má hvězda, mé plnící se přání
Volím si tebe
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
I can never ever let you go (I can never ever let you go)
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
Always and forever, I'll love you so
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Nikdy tě nemůžu nechat jít (Nikdy tě nemůžu nechat jít)
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Vždy & navždy, natolik tě budu milovat
We have our ups and downs
But in love we can be found
We will never know
If we don't get up and go
Máme své vzlety i pády
Ale můžeme se najít v lásce
Nikdy se to nedozvíme
Jestli nevstaneme a nepůjdeme dál
I'm so lost in love
It's like heaven from above
You're my angel in disguise
You're the cherry to my pie
Jsem tak ztracený v lásce
Je to jako nebe ze zhora
Jsi můj anděl v převleku
Jsi třešnička na vrcholek mého dortu
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
I can never ever let you go (I can never ever let you go)
There is something that you need to know (There is something that you need to know)
Always and forever, I'll love you so
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Nikdy tě nemůžu nechat jít (Nikdy tě nemůžu nechat jít)
Je tu něco, co potřebuješ vědět (Je tu něco, co potřebuješ vědět)
Vždy & navždy, natolik tě budu milovat
Always & Forever
Always & Forever
Always & Forever
Always & Forever
Vždy & navždy
Vždy & navždy
Vždy & navždy
Vždy & navždy
"You're stuck with me."
"There's nobody else I'd rather be stuck with."
''Teď jsi ke mně připoutána''
''Není nikdo jiný ke komu bych byla připoutána raději .''

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.