Playlisty Kecárna
Reklama

Firework (Katy Perry cover) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Do you ever feel like a plastic bag
Drifting throught the wind
Wanting to start again
Cítíš se někdy jako igelitový pytlík
Plující po větru
Chtějíce zase začít?
Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards
One blow from caving in
Cítíš se někdy, někdy tenký jako papír
Jako dům z karet
Který jedno fouknutí shodí?
Do you ever feel already buried deep
Six feet under scream
But no one seems to hear a thing
Cítíš se někdy jako bys byl pohřben
Šest stop pod křik
Ale nikdo se nezdá, že poslouchá
Do you know that there's still a chance for you
Cause there's a spark in you
Víš, že je tu stále šance?
Protože je v tobě jiskra
You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the 4th of July
Musíš prostě zapálit světlo
A nechat ho zářit
Prostě vlastni noc
Stejně jako 4. červenec
Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď jim ukázat, jakou máš cenu
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Když vylétáš na oblohu-u-u
Cause baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gonna leave 'em fallin' down-own-own
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď prasknout všechna světla
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Necháš je padat dolů-lů-lů
You don't have to feel like a waste of space
You're original, cannot be replaced
If you only knew what the future holds
After a hurricane comes a rainbow
Nemusíš se cítit jako vesmírný odpad
Jsi originální, nemůžeš být nahrazen
Když jsi věděl, co drží tvá budoucnost
Po hurikánu přijde duha
Maybe you're reason why all the doors are closed
So you can open one that leads you to the perfect road
Like a lightning bolt, your heart will blow
And when it's time, you'll know
Možná jsi důvod proč jsou všechny dveře zavřené
Takže můžeš jedny otevřít, ty které vedou k dokonalé cestě
Jako blesk, tvé srdce bude vyhozeno
A když je čas, dozvíš se, že
You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July
Musíš prostě zapálit světlo
A nechat ho zářit
Prostě vlastni noc
Stejně jako 4. červenec
Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď jim ukázat, jakou máš cenu
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Když vylétáš na oblohu-u-u
Cause baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gonna leave 'em fallin' down-own-own
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď prasknout všechna světla
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Necháš je padat dolů-lů-lů
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through
Bum, bum, bum
Dokonce jasněji než měsíc, měsíc, měsíc
Vždy byl v tobě, tobě, tobě
A teď je čas nechat ho projít
Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď jim ukázat, jakou máš cenu
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Když vylétáš na oblohu-u-u
Cause baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gonna leave 'em goin "Oh, oh, oh!"
Protože, zlato, ty jsi ohňostroj
Pojď prasknout všechna světla
Ať dělají "Oh, oh, oh!"
Necháváš je dělat "Oh oh oh!"

Text přidala xxxMsKatexxx

Text opravila Krabik

Video přidala -Deminka-

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Covers, Vol. 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.