Playlisty Kecárna
Reklama

Party in the USA - text, překlad

I hopped off the plane at LAX
With a dream and my cardigan
Welcome to the land of fame excess
Whoa!
Am I gonna fit in?
Vyskočila jsem z letadla na LAX
Se snem a mou vestou
Vítejte v zemi slávy nadměrné,
Budu fit v?
Jumped in the cab,
Here I am for the first time
Look to my right and I see the Hollywood sign
This is all so crazy
Everybody seems so famous
Skočil v kabině,
Tady jsem poprvé
Podívejte se doprava a vidím nápis Hollywood
To je všechno tak šílené
Všichni vypadají tak slavný
My tummys turnin' and I'm feelin kinda home sick
Too much pressure and I'm nervous
That's when the taxi man turned on the radio
and a Jay Z's song was on
and a Jay Z's song was on
and a Jay Z's song was on
Moje tummys se otočil a Im cítím trochu doma nemocná
Příliš velký tlak a Im nervózní,
To je, když taxi muž obrátil na rádio
A Jay Z píseň byla na
A Jay Z píseň byla na
A Jay Z píseň byla na
So I put my hands up
They're playing my song,
And the butterflies fly away
Noddin' my head like "yeah"
Movin my hips like "yeah"
I got my hands up,
They’re playin' my song
I know I'm gonna be ok
Yeah,it´s party in the U.S.A
Yeah,it´s party in the U.S.A
Tak jsem dal ruce nahoru
Theyre hrát mou píseň,
A motýli uletí
Přikyvuje hlavou jako ano
Posun boky jako ano
Mám svoje ruce,
Theyre hrají moji píseň
Vím, že im to bude ok
Ano, jeho strana v USA
Ano, jeho strana v USA
Get to the club in my taxi cab
Everybody's lookin at me now
Like "who's that chick, that's rockin' kicks?
She gotta be from out of town"
Seznamte se s klubem v mém taxíku
Everybodys dívají se na mě teď
Stejně jako whos to holka, to je Rockin kopy?
Ona je z města
So hard with my girls all around me
It's definitely not a Nashville party
'Cause all I see are stilletos
I guess I never got the memo
Tak těžké, když moje holky všude kolem mě
Její rozhodně není smluvní stranou Nashville
Protože vše co vidět jsou stilletos
Myslím, že jsem nikdy poznámku
My tummys turnin' and I'm feelin' kinda home sick
Too much pressure and I'm nervous
That's when the D.J. dropped my favorite tune
and a Britney's song was on
and a Britney's song was on
and a Britney's song was on
Moje tummys se otočil a Im cítím trochu doma nemocná
Příliš velký tlak a Im nervózní
To je, když DJ spadl mé oblíbené melodie
A píseň Britney byla na
A píseň Britney byla na
A píseň Britney byla na
So I put my hands up
They’re playing my song,
And the butterflies fly away
Noddin' my head like "yeah"
Movin my hips like "yeah"
I got my hands up,
They're playin' my song
I know I'm gonna be ok
Yeah,it´s party in the U.S.A
Yeah,it´s party in the U.S.A
Tak jsem dal ruce nahoru
Theyre hrát mou píseň,
A motýli uletí
Přikyvuje hlavou jako ano
Posun boky jako ano
Mám svoje ruce,
Theyre hrají moji píseň
Vím, že im to bude ok
Ano, jeho strana v USA
Ano, jeho strana v USA
Feel like hoppin' on a flight (on a flight)
Back to my hometown tonight (town tonight)
Something stops me everytime (everytime)
The DJ plays my song and I feel alright
Pocit jako když skáču na letu (při letu)
Zpět do mého rodného města dnes večer (město dnes)
Něco mi zastaví vždy (vždy)
DJ hraje moje píseň a já se cítím v pořádku
So I put my hands up
They’re playing my song,
And the butterflies fly away
Noddin' my head like "yeah" (noddin' my head)
Movin my hips like "yeah" (oh, oh, yeah)
I got my hands up,
They're playin' my song
I know I'm gonna be ok (oh, oh, I'm gonna be okay)
Yeah,it´s party in the U.S.A
Yeah,it´s party in the U.S.A
Tak jsem dal ruce nahoru
Theyre hrát mou píseň,
A motýli uletí
Přikyvuje hlavou jako ano
Posun boky jako ano
Mám svoje ruce,
Theyre hrají moji píseň
Vím, že im to bude ok
Ano, jeho strana v USA
Ano, jeho strana v USA
So I put my hands up
They're playing my song,
And the butterflies fly away (butterflies fly away)
Noddin' my head like "yeah"
Movin my hips like "yeah"
I got my hands up,
They're playin' my song
I know I'm gonna be ok (I'm gonna be okay)
Yeah, (yeah) it´s party in the U.S.A
Yeah, (ha ha ha ha) t´s party in the U.S.A
Tak jsem dal ruce nahoru
Theyre hrát mou píseň,
A motýli uletí
Přikyvuje hlavou jako ano
Posun boky jako ano
Mám svoje ruce,
Theyre hrají moji píseň
Vím, že im to bude ok
Ano, jeho strana v USA
Ano, jeho strana v USA

Text přidala hmmmiley

Překlad přidala hmmmiley

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.