Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Betty came by on her way
Said she had a word to say
About things today
And fallen leaves.
Betty prošla kolem po své cestě
Řekla, že musí něco říct
O dnešních věcech
A spadaném listí
Said she hadn´t heard the news
Hadn´t had the time to choose
A way to lose
But she believes.
Řekla, že neslyšela ty zprávy
Že neměla čas si zvolit
Způsob prohry
Ale ona věří
Going to see the river man
Going to tell him all I can
About the plan
For lilac time.
Jdu se podívat za říčním mužem
Jdu mu říct všechno, co můžu
O plánu
Pro šeříkový čas
If he tells me all he knows
About the way his river flows
And all night shows
In summertime.
Když mi řekne, všechno co ví
O tom, jak řeka plyne
A celá noc se ukáže
V létě
Betty said she prayed today
For the sky to blow away
Or maybe stay
She wasn´t sure.
Betty řekla, že se dnes modlila
Aby nebe odválo pryč
Nebo možná zůstalo
Nebyla si jistá
For when she thought of summer rain
Calling for her mind again
She lost the pain
And stayed for more.
Když myslela na letní déšť
Zase vyžadující svůj rozum
Ztratila bolest
A zůstala pro víc
Going to see the river man
Going to tell him all I can
About the ban
On feeling free.
Jdu se podívat za říčním mužem
Jdu mu říct všechno, co můžu
O zákazu
na to být volný
If he tells me all he knows
About the way his river flows
I don´t suppose
It´s meant for me.
Když mi řekne, všechno co ví
O tom, jak řeka plyne
Nepředpokládám
Že to bude pro mě
Oh, how they come and go
Oh, how they come and go.
Oh, jak přicházejí a odcházejí
Oh, jak přicházejí a odcházejí

Text přidala 25050205

Videa přidali 25050205, Nikola131

Překlad přidala Impaler

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Made to Love Magic (Compilation Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.