Playlisty Kecárna
Reklama

Just like you - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Just in case my car goes off the highway
Or the plane I get on decides that its my last day
I want you to know when you're alone and you feel afraid
You're not the only person in the world that isn't okay
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
Jen pro případ, že by moje auto sjelo z dálnice
Nebo se letadlo, do kterého nastoupím, rozhodlo, že je tohle můj poslední den
Chci, abys věděl, že i kdy jsi možná sám a bojíš se
Tak pořád nejsi jediný na světě, který není v pohodě
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
It's strange the way the mind can wander, but also stop the gossip
And chat with memories that you and me aren't really fond of
Maybe you're out to find lovе, maybe you lost who you was
Maybe you're just likе me and feel the need to stay in your rut
'Cause if you left it, you might feel like that you're no longer you
It's so impressive, the way the mind can play with the truth
It's interestin' that nobody can walk in your shoes
But still relate and feel the same, so in a way, guess we do
You ever think about what it would be like
If the clouds were gone and you could see light?
If the door was open, would you take flight
Or just close the curtains up and stay inside?
Take a walk with me, take a risk with me
I'm scared too and it gets so tempting
When you're so empty to disown everything
You hold dearly when you know clearly
You been so buried in your own fairytale
The soul's tearing, bunch of holes in me
I relate to, but in case you been
Thinkin' no one does, here's a great theory
Throw a Hail Mary, let ya mind fly
To the sun rise, could be so scary
Make you faith vary, feel the pain glaring
But the weight carried ain't in vein, hear me? (Hear me?)
Je to zvláštní způsob, jakým dokáže mysl bloudit, ale také zastavit pomluvy
A povídat si se vzpomínkami, které ty ani já opravdu nemáme rádi
Možná nemůžeš najít lásku, možná jsi přišel o to, kým jsi byl
Možná jsi prostě stejný jako já a cítíš potřebu zůstat ve svých zajetých kolejí
Protože kdybys tohle opustil, tak bys mohl mít pocit, že už to nejsi ty
Je to tak působivé, jak si mysl dokáže pohrávat s pravdou
Je zajímavé, že tě nikdo nedokáže pochopit
Ale i tak dokážou ztotožnit a cítí se stejně, takže asi to nějak dokážou
Přemýšlel jsi někdy o tom, jaké by to bylo
Kdyby oblaka byla pryč a ty byst tak mohl vidět světlo?
Kdyby pak byly dveře otevřené, vzlétl bys
Nebo bys jen zatáhl závěsy a zůstal uvnitř?
Pojď se se mnou projít, pojď to se mnou risknout
Taky mám strach, ale je to tak lákavé
Když jsi tak prázdný se všeho zříci
Držíš se toho, i když to jasně víš
Byl jsi pohřben ve své vlastní pohádce
Moje duše se trhá, je v ní spousta děr
Tomu rozumím, ale pro případ, že sis
myslel, že tomu nedokáže porozumět nikdy, mám skvělou teorii
Zkus jeden Zdrávas, nech svou mysl létat
až do východu slunce, může to být děsivý
Nech, ať se tvá víra mění, pociťuj tu do oči bijící bolest
Jenže břemeno není jen v žilách, posloucháš mě? (Posloucháš mě?)
Just in case my car goes off the highway
Or the plane I get on decides that its my last day
I want you to know when you're alone and you feel afraid
You're not the only person in the world that isn't okay
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
Jen pro případ, že by moje auto sjelo z dálnice
Nebo se letadlo, do kterého nastoupím, rozhodlo, že je tohle můj poslední den
Chci, abys věděl, že i kdy jsi možná sám a bojíš se
Tak pořád nejsi jediný na světě, který není v pohodě
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
So often I feel desperate, I think my heart's infected
How 'bout yours? How 'bout yours? How 'bout yours? I guess if
You feel the best when your life is hectic, you might be destined
To stay defective, so join the club, it ain't that hard to get in
It's hard to leave though, look at the guestlist
I bet that your name's on it, don't believe me?
Check it
See dead ends
In life we come to tend to raise some questions
Suggestion
Know that your feelings might give wrong directions (Infested)
Yeah, with the feeling of failure
Let it take over your body, it makes ya
Question the life that you have
Situation you might have endured become nothing but dated
Old and forgotten, but what would you say if
I told you that there was some hope we could make it?
I know what you're thinkin', I'm thinkin' it too
Could you really improve and be somethin' worth savin'?
See, I could pretend like I have all the answers
But none of us do, it's the reason we battle
Convincing yourself that you don't really matter's
Like feeding a cancer and letting it travel
To every part you, but what if we did
The unthinkable and cancel our trips?
What's achievable depends on the risk
So pick up your chin and listen to this
Velmi často si připadám zoufale, myslím na to, že je moje srdce nějak infikované
A co to tvoje? A co to tvoje? A co to tvoje? Myslím si, že
pokud se cítíš nejlépe, když je tvůj život hektický, tak bys mohl být předurčen
k tomu být nějak vadný, tak se přidej do klubu, není tak těžké se dostat dovnitř
Ale je těžké z něj odejít, podívejte se na seznam hostů
Vsadím se, že na něm najdeš svoje jméno, nevěříš mi snad? Tak se podívej
Podívejte se do slepé uličky
V životě máme sklon k tomu klást otázky
Jedna rada
Věz, že tvé pocity tě mohou vést nesprávným směrem (infikovaným)
Jo, směrem selhání
Nech, ať to převezme kontrolu nad tvým tělem, nutí tě to
Zpochybňovat život, který máš
Situaci, kterou jsi přetrpěl, se nestane ničím jiným než datem
Starou a zapomenutou, ale co bys řekl tomu, kdybych
Ti řekl, že zde pořád existuje nějaká naděje, že to nějak zvládneme?
Vím, co si myslíš, taky na to myslím
Mohl by ses nějak zlepšit a stát se tak něčím, co „stojí za záchranu“?
Koukej, mohl bych předstírat, že znám odpověď na na vše
Ale to nezná nikdo z nás, to je taky důvod, proč bojujeme
Přesvědčit sám sebe, že na tom opravdu nezáleží
Je jako pěstovat rakovinu a nechat ji růst
V každé části tebe, ale co kdybychom udělali
Nemyslitelné a zrušili naše cesty?
To, čeho lze dosáhnout, závisí na riziku
Takže bradu vzhůru a poslouchej tohle
Just in case my car goes off the highway
Or the plane I get on decides that its my last day
I want you to know when you're alone and you feel afraid
You're not the only person in the world that isn't okay
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you (You, you, you, you)
Jen pro případ, že by moje auto sjelo z dálnice
Nebo se letadlo, do kterého nastoupím, rozhodlo, že je tohle můj poslední den
Chci, abys věděl, že i kdy jsi možná sám a bojíš se
Tak pořád nejsi jediný na světě, který není v pohodě
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty (Ty, ty, ty, ty)
Yeah, everybody falls sometimes
Just remember that that's alright
It's the rainy days that give us love for the sun
And if it isn't, I guess I'll be fine believin' it does, oh yeah
Everybody falls sometimes
Just remember that that's alright
It's the lows in life that make you cherish the highs
And if it isn't, I guess I'll be fine believin' a lie (Ayy)
Jo, každý občas upadne
Pamatuj si, že se však nic neděje
To ty deštivé dny nám dávají lásku ke slunci
Ovšem pokud tomu tak ve skutečnosti není, tak budu raději věřit, že tomu tak je
Jo, každý občas upadne
Pamatuj si, že se však nic neděje
Jsou to dna v životě, která tě přimějí milovat výšky
Ovšem pokud tomu tak ve skutečnosti není, tak budu raději věřit lži (Ayy)
Just in case my car goes off the highway
Or the plane I get on decides that its my last day
I want you to know when you're alone and you feel afraid
You're not the only person in the world that isn't okay
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
There's millions of us just like you, like you, like you
Just like you, like you
Jen pro případ, že by moje auto sjelo z dálnice
Nebo se letadlo, do kterého nastoupím, rozhodlo, že je tohle můj poslední den
Chci, abys věděl, že i kdy jsi možná sám a bojíš se
Tak pořád nejsi jediný na světě, který není v pohodě
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty
Jsou nás miliony, kteří jsou na tom stejně jako ty, jako ty, jako ty
Stejně jako ty, jako ty

Text přidala luckaaaaaaa

Text opravil luksatka

Video přidala luckaaaaaaa

Překlad přidal luksatka

Překlad opravil luksatka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

CLOUDS (THE MIXTAPE)

Reklama

NF texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.