Playlisty Kecárna
Reklama

If You Want Love - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I just need some time, I'm tryna think straight
I just need a moment in my own space
Ask me how I'm doin', I say "okay"
Yeah, but ain't that what we all say?
Sometimes I think back to the old days
In the pointless conversations with the old me
Yeah, back when my momma used to hold me
I wish somebody woulda told me
Jen potřebuji trochu času, snažím se myslet jasně
Jen potřebuji chvíli v mém vlastním prostoru
Ptáš se mě, jak se mi daří, říkám "dobrý"
Jo, ale není to to, co my všichni říkáme?
Někdy přemýšlím o těch starých dnech
V nesmyslné konverzaci se starým já
Jo, tehdy, když mě máma držela
Přeji si, aby mi někdo řekl
If you want love, you gon' have to go through the pain
If you want love, you gon' have to learn how to change
If you want trust, you gon' have to give some away
If you want love, if you want love
Pokud chceš milovat, budeš si muset projít bolestí
Pokud chceš milovat, budeš se muset naučit, jak se změnit
Pokud chceš důvěru, budeš muset dát kousek ze své
Pokud chceš milovat, pokud chceš milovat
Look, as a kid I used to think life
Is moving so slow, I watch it go by
Look out the window on my bus ride
I thought the world was so small, through my closed eyes
I've always tried to control things
In the end that's what controls me
Maybe that's why I'm controllin'
I wish somebody woulda told me
Dívej, když jsem byl děcko, myslel jsem si, že život
Jde tak pomalu, dívám se, jak ubíhá
Dívám se z okna, když jedu autobusem
Myslel jsem, že svět je tak malý, skrz mé zavřené oči
Vždy jsme se snažil ovládat věci
Na konci je to to, co mě kontroluje
Možná proto kontroluji
Přeji si, aby mi někdo řekl
If you want love, you gon' have to go through the pain
If you want love, you gon' have to learn how to change
If you want trust, you gon' have to give some away
If you want love, if you want love
Pokud chceš milovat, budeš si muset projít bolestí
Pokud chceš milovat, budeš se muset naučit, jak se změnit
Pokud chceš důvěru, budeš muset dát kousek ze své
Pokud chceš milovat, pokud chceš milovat
The older I get, I feel like I'm always tryna save time
Talkin' to the voices in my head, they make me think twice
Tellin' me it doesn't mean it's wrong because it feels right
I'm scared that one day I wake up and wonder where the time go
Talk about the past like it's the present while I rock slow
I'll sit in the living room and laugh with kids of my own
And tell 'em
Čím starší jsem, mám pocit, že se snažím zachránit čas
Mluvím s hlasy v mé hlavě, kvůli nim přemýšlím dvakrát
Říkají mi,neznamená to, že je to špatné, jen proto, že se to zdá být dobré
Bojím se, že se jednoho dne vzbudím a budu se divit, kam zmizel čas
Budu mluvit o minulosti, jako by to byla přítomnost, zatímco se budu pomalu kolébat
Budu sedět v obýváku a smát se s mými dětmi
A řeknu jim
If you want love, you gon' have to go through the pain
I wish you woulda told me
If you want love, you gon' have to learn how to change
I wish somebody woulda told me
If you want trust, you gon' have to give some away
You gon' have to give
If you want love, if you want love
If you want love, if you want love
Pokud chceš milovat, budeš si muset projít bolestí
Přeji si, abys mi řekla
Pokud chceš milovat, budeš se muset naučit, jak se změnit
Přeji si, aby mi někdo řekl
Pokud chceš důvěru, budeš muset dát kousek ze své
Budeš muset dát
Pokud chceš milovat, pokud chceš milovat
Pokud chceš milovat, pokud chceš milovat

Text přidala CitronxD

Video přidal TheKuky_CZ

Překlad přidala nattscs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Perception

Reklama

NF texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.