Playlisty Kecárna
Reklama

Drifting - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Drifting
Watchin' the world go 'round
World go, yeah (World go 'round)
Listening
To unfamiliar feelings and unknown sounds
Unknown sounds, unknown sounds
Unáším se
Sleduju, jak se svět hýbe
Svět hýbe, jo (svět hýbe)
Poslouchám
Neznámé pocity a neznámé zvuky
Neznámé zvuky, neznámé zvuky
Slippin' through my fingertips (Ayy), lingerin'
Shoulda, woulda, coulda, where'd I put the pen? (Woah)
Make a list of all my failed attempts
Runnin' out of space again
Highlight all the things I wish I never said (Stop)
If feeling makes you stronger, I'm the weakest
That would mean I would have to separate from my beliefs
It's not a secret, I'm a puzzle, got a lot of missin' pieces
Underneath this strong persona, I put on a kid that's screamin'
Aren't these waters so deceivin'? (So dеceivin')
They look differеnt, don't they?
Well, at least that's how they seem to me
'Cause we just drift and drift and drift
Until we see something that we define as peaceful
Grab the needle, shoot reminders in my veins
That people leave you when I'm driftin'
Proklouzávají mi mezi prsty (Ayy), doznívají
Měl bych, mohl bych, kam jen jsem dal to pero? (Woah)
Vytvořit seznam všech mých neúspěšných pokusů
Už mi pomalu zase dochází místo
Zvýraznit všechno to, co bych si přál, abych nikdy neřekl (Přestaň)
Pokud tě pocity dělá silnějším, tak já jsem v tom případě ten nejslabší
To by znamenalo, že bych se musel oddělit od svých přesvědčení
Není tajemstvím, že jsem skládačkou, chybí mi totiž spousta dílků
Pod tuto silnou osobností se skrývá dítě, které křičí
Nejsou tyhle vody tak matoucí? (Tak matoucí)
Vypadají odlišně, že ano?
Přinejmenším mi tak připadají
Protože se jen necháváme unášet, unášet a unášet
Dokud neuvidíme něco, co definujeme jako poklidné
Seber jehlu a vpíchni mi do žil připomínky toho,
že tě lidé opustí, když se unáším
Watchin' the world go 'round
World go, yeah (World go 'round)
Listening
To unfamiliar feelings and unknown sounds
Unknown sounds, unknown sounds
Sleduju, jak se svět hýbe
Svět hýbe, jo (svět hýbe)
Poslouchám
Neznámé pocity a neznámé zvuky
Neznámé zvuky, neznámé zvuky
Lots of gossip, I've been watchin' you
How you're talkin' to yourself is rude
Driftin' I'm in the same boat as you
Sinkin', dreamin', screamin' for some truth
And (My, my) escalator's broke, I'll take the stairs, I guess
Climb until I'm outta breath
Questioning my every step (Woah)
My train of thought is leading me to different tracks
Positive that where I'm at is not where I should stay and that's (Why)
Told you look into the mirror and say, "I love you"
Convince yourself that no one in the world would ever want to
Passin' by the people that have been there to support you
From the get-go, disrespectful, drive you mental
Might get stressful when I'm driftin'
I see you in the distance
Askin' me why I'm so distant, I'm convicted
I'm convinced that I predict that all my wishes on my wish list won't be heard
'Cause I'm committed to the lie that feeling safe is unrealistic
When I'm driftin'
Hodně pomluv, sleduju tě
Jak mluvíš sám se sebou je neslušné
Unáším se, jsem na stejné lodi jako ty
Potápím se, sním, křičím pro pravdu
A (mé, mé) jezdící schody jsou porouchané, takže asi použiju normální schody
Půjdu po nich, dokud mi bude stačit dech
Zpochybňovat každý svůj další krok (Woah)
Můj myšlenkový vlak mě vede po různých kolejích
Pozitivní na to je, že tam, kde teď jsem, není místo, kde bych měl zůstat, a proto (Proč)
Ti říkám, ať se podíváš do zrcadla a řekneš si: „Miluju tě“
Přesvědčit sám sebe, že nikdo na světě by nikdy nechtěl
jen tak projít kolem lidí, kteří tam byli, když si to potřeboval
Ze začátku to bylo neuctivé, řídit tě duševně
Mohlo by to být stresující, když se unáším
Vidím tě v dálce
Ptáš se mě, proč jsem od tebe tak vzdálený, jsem usvědčen
Jsem přesvědčen o tom, že všechna moje přání na mém seznamu přání nebudou vyslyšena
Protože jsem oddaný lži, že pocit bezpečí není možný
Když se unáším
Watchin' the world go 'round
World go, yeah (World go 'round)
Listening
To unfamiliar feelings and unknown sounds
Unknown sounds, unknown sounds
Sleduju, jak se svět hýbe
Svět hýbe, jo (svět hýbe)
Poslouchám
Neznámé pocity a neznámé zvuky
Neznámé zvuky, neznámé zvuky
Ignorant to my ignorance
Tell me I'm worth it, God
Give me the faith to rise and help me diversify
To take a step forward, immersed in my belligerence, amplified
The feelings and words collide
Intensified by living a life deprived
I'd rather be burned alive then go back to thinking I'm insignificant (Insignificant)
Every impotent moment debated can trigger it
God is my witness definitive
Holding my head up there isn't a innocent bone in my body but that's what gives me the energy lacked to renovate
Have to innovate, past intimidates, can't remain afraid
Nevědomý své nevědomosti
Řekni mi Bože, že za to stojím
Dej mi víru povstat a pomoc mi se rozlišit
Udělat krok vpřed, ponořen do své útočnosti, zesílen
Pocity a slova se střetávají
Zintenzivněna zbaveným životem
Raději bych byl upálen zaživa, než abych opět přemýšlel o tom, že jsem bezvýznamný (Bezvýznamný)
Každý projednaný, neschopný okamžik to může vyvolat
Bůh mi je určujícím svědkem
Drží mou hlavu vzhůru, i když v mém těle není jediná kost bez hříchu, ale to je to, co mi dodává energii, která postrádala obnovu
Musím inovovat, minulost zastrašovat, nesmí ve mně zůstat strach

Text přidala luckaaaaaaa

Video přidala luckaaaaaaa

Překlad přidal luksatka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

CLOUDS (THE MIXTAPE)

Reklama

NF texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.