Playlisty Kecárna
Reklama

Breathe - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Breathe
Breathe
Dýchej
Dýchej
I grew up in a small place, had to drive an hour just to see a movie
I'm a simple person, city life just doesn't move me
I'd rather be home with my grandparents and playing Euchre
Didn't wanna leave but this dream's calling, I had to do it
I left my girl there, wish I would've done it different
She was right when she told me that I don't ever listen
I told her I would change a million times and never did it
Apologies don't mean a thing if you don't ever fix it
I love what I do but it's not what I expected
This industry is not your friend, well it's my perspective
Sometimes the closest people to you make you feel protected
But those are the same people that hurt you most and leave you guessing
Some people say nobody's perfect but expect perfection
How you supposed to find the answer if you don't ask the question?
Sometimes I look into the mirror and talk to my reflection
When I go home and turn the music off, what am I left with?
Vyrůstal jsem v malém městě, musel jsem jet hodinu, abych se podíval film
Jsem jednoduchá osoba, městský život se mnou nic nedělá
Radši jsem doma s prarodiči a hraji Euchre
Nechtěl jsem odejít, ale tenhle sen volá, musel jsem to udělat
Nechal jsem tu svou holku, přeji si, abych to neudělal jinak
Měla pravdu, když mi řekla, že neposlouchám
Řekl jsem jí, že bych se mohl změnit milionkrát a nikdy jsem to neudělal
Omluvy nic neznamenají, když nic nepravíš
Miluji, co dělám, ale nejde o to, co očekávám
Tohle odvětví není tvůj kamarád, no, je to má perspektiva
Někdy ti nejbližší lidé dají pocit ochrany
Ale ti samí lidé tě nejvíc zraní a nechají tě v rozpacích
Pár lidí říká, že nikdo není dokonalý, ale očekávají dokonalost
Jak jsi mohl očekávat, že najdeš odpověď, když se neptáš na otázku?
Někdy se dívám do zrcadla a povídám si s odrazem
Když jdu domů a vypínám hudbu, co mi zbylo?
Breathe Dýchej
Breathe Dýchej
We used to be close but it's time past, we became disconnected
You never felt love and I always felt disrespected
Your family thought I was a joke, I was always defensive
They just wanted what was best for you, I just couldn't accept it
And hurting you was not a part of my plan or my intentions
But I was immature, I guess I had to learn some lessons
We grew apart and our lives went in different directions
And there's a lot of responsibilities that I neglected
I had a lot that was bottled inside, couldn't express it
And this pain won't leave, I can feel the depression
It's taking over my body, feels like I'm always stressing
Doctor told me I should sleep, but I'm always restless
I lay awake at night and think, my thoughts are relentless
I need a moment to breathe, I need a moment to vent this
I seem to be the only person that I play pretend with
And when I turn the music off, what am I really left with huh?
Bývali jsme blízko, ale je to minulost, odpojili jsme se
Nikdy jsi necítila lásku a vždy se cítila nerespektována
Tvá rodina si myslela, že jsem vtip, vždy jsem se bránil
Prostě chtěli to, co pro tebe bylo nejlepší, prostě jsem to nemohl přijmout
A ubližovat ti nebylo součástí plánu ani záměrů
Ale byl jsem nezralý, hádám, že jsem se musel naučit pár lekcí
Oddělili jsme se a naše životy nabraly odlišné směry
A je tu hodně zodpovědností, které jsem zanedbal
Měl jsem toho uvnitř dost, nemohl jsem to vysvětlit
A tahle bolest neodejde, cítím depresi
Vládne mému tělu, mám pocit, že se věčně stresuju
Doktor mi řekl, že bych měl spát, ale jsem neklidný
Ležím za noci vzhůru a přemýšlím, mé myšlenky jsou neúprosné
Potřebuji chvíli k nadechnutí, potřebuji chvíli k odvzdušnění
Zdá se, že jsem jedinou osobou, kterou jsem předstíral
A když vypínám hudbu, co mi opravdu zbylo, huh?
Breathe
Breathe
Dýchej
Dýchej

Text přidal pafko

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil Mangu

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Therapy Session

Reklama

NF texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.