Playlisty Akce
Reklama

Perfect for you - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

ENRY
Our planet is poison, the oceans the air
Around and beneath and above you
HENRY
Naše planeta je jed, oceány a vzduch
Okolo a pod a nad tebou
NATALIE
Um Henry that's true and I totally care
NATALIE
Um Henry, to je pravda a mě to není ukradené
HENRY
I'm trying to tell you I love you
The world is at war
Filled with death and disease
We dance on the edge of destruction
The globe's getting warmer by deadly degrees
HENRY
Snažím se ti říct, že tě miluju
Svět je ve válce
Plný smrti a nemocí
Tancujeme na pokraji destrukce
Zeměkoule začíná být smrtelně horká
NATALIE
And this is one fucked up seduction
NATALIE
A tohle je jedno posraný svádění
HENRY
This planet is pretty much broken beyond all repair
But one thing is working if you're standing there
Perfect for you, I could be perfect for you
I might be lazy, a loner, a bit of a stoner it's true
But I could be perfect for you, perfect for you
HENRY
Planeta je zatraceně zlomená i přes všechny nápravy
Ale jedna věc funguje, pokud stojíš tam
Perfektní pro tebe, mohl bych pro tebe být perfektní
Možná jsem líný, samotář, a trochu kouřím, to je pravda
Ale mohl bych pro tebe být perfektní, perfektní pro tebe
Airplanes are falling from quiet blue skies Letadla padají z klidných bílých obloh
NATLIE
My schedule's a total disaster
NATALIE
Moje plány jsou naparostá pohroma
HENRY
The world shuts its ears when a starving child cries
HENRY
Svět si zacpe uši, když hladovějící dítě pláče
NATALIE
We'd sink like Titanic but faster
NATALIE
Potopili bychom se jako Titanik ale rychleji
GABE
Tsunamis and hurricanes crash on the beach
GABE
Tsunami a hurikány se řítí na pláž
NATALIE
You'll crash even worse if you date me
NATALIE
Zřítíš se ještě víc, pokud se mnou půjdeš na rande
HENRY
And peace somehow always stays out of our reach
HENRY
A mír nějak vždy zůstane z našeho dosahu
NATALIE
I'll freak and we'll fight and you'll hate me
NATALIE
Zblázním se a budeme se hádat a ty mě budeš nanávidět
HENRY
This world may get more and more messed up with each passing year
But we can be flawless, just you and me here
Perfect for you, just let me be perfect for you
We're both slightly crazy
But you, you amaze me, you do
I'll make my self perfect, perfect for you.
You square all the corners
I straighten the curves
HENRY
Tenhle svět může pobrat víc a víc nepořádku s každým dalším rokem
Ale my můžeme být dokonalí, jen ty a já
Perfektní pro tebe, jen mě nech být pro tebe perfektní
Oba jsme trochu šílení
Ale ty, ty jsi mě ohromila, ano ty
Stanu se pro tebe perfektním, perfektním pro tebe
Dáš všem rohům hrany
Já narovnám křivky
NATALIE
You've got some nerve Henry
And I've just all Nerves
NATALIE
Ty máš ale odvahu Henry
A já jsem jen otravná
HENRY
But even if everything else turns to dirt
HENRY
Ale i když se všechno změní ve špínu
BOTH
We can be the one thing in this world that wont hurt
OBA
Můžeme být jediní na tomhle světě, které nic netrápí
HENRY
I can't fix what's fucked up
But one thing I know I can do
I can be perfect for you
HENRY
Nemůžu spravit, co je zmařeno
Ale vím o jedné věci, kterou dokážu
Můžu pro tebe být perfektní
NATALIE
I can be perfect for you.
NATALIE
Můžu pro tebe být perfektní
BOTH
Perfect for you.
OBA
Perfektní pro tebe

Text přidal nqaj

Video přidal nqaj

Překlad přidala geeemily

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.