Playlisty Akce
Reklama

You Get What You Give - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Wake up kids
We´ve got the dreamers disease
Age 14 we got you down on your knees
So polite, we´re busy still saying please
Vzbuďte se děcka
máme snící nemoc
14 let, dostali jsme vás na kolena.
Tak zdvořilí, neustále říkáme prosím.
Fri - enemies, who when you´re down
ain´t your friend
Every night we smash a Mercedes - Benz
First we run and then we laugh still we cry
Nepřátelé, kteří, když jsi dole
nejsou vaši přátelé
Každý večer jdeme rozbít jejich Mercedes Benz
Nejprve utíkat a pak se smát, dokud nepláčem
But when the night is falling
and you cannot find a light
If you feels your dreams is dying
Hold tight
Ale když nastane noc,
tak nemůžeš najít světlo.
Jestli cítíš, že tvoje sny umírají
Drž je pevně
R: You´ve got a music in you
Don´t let go
You´ve got a music in you
One dance left
This world is gonna pull throught
Don´t give up
You´ve got a reason to live
Can´t forgive we only get what we give
R: Máš v sobě hudbu.
Nepřestávej.
Máš v sobě hudbu.
Jeden tanec navíc,
tenhle svět se z toho dostane.
Nevzdávej se.
Máš důvod, proč žít.
Nezapomeň, dostaneme jenom,co sami dáme
Four a.m. we run a miracle mile
Were flat broke
but hey we do it in style
The bad rich
God´s flying in for your trial
Čtyři hodiny ráno, ubíháme zázračný míle
Rozbili jsme byt
Ale hej, děláme to ve stylu
Špinavé bohatství
Božsky letící za vaším soudem
But when the night is falling
and you cannot find a friend (friend)
Feel your tree is breaking
Just bend
Ale když nastane noc
a nemůžeš najít přítele (přítele)
Cítíš, že je tvuj strom zlomený
Prostě ohnutý
R: You´ve got a music in you
Don´t let go
You´ve got a music in you
One dance left
This world is gonna pull throught
Don´t give up
You´ve got a reason to live
Can´t forget we only get what we give
R: Máš v sobě hudbu.
Nepřestávej.
Máš v sobě hudbu.
Jeden tanec navíc,
tenhle svět se z toho dostane.
Nevzdávej se.
Máš důvod, proč žít.
Nezapomeň, dostaneme jenom,co sami dáme
This whole damn world can fall apart
You´ll be ok follow your heart
You´re in harms way, I´m right behind
Now say you´re mine
Celej tenhle zatracenej svět může padnout stranou
Budeš ok, když budeš následovat svoje srdce
Jsi na špatné cestě, jsem hned za tebou
Teď řekni jsi moje
R: You´ve got a music in you
Don´t let go
You´ve got a music in you
One dance left
This world is gonna pull throught
Don´t give up
You´ve got a reason to live
Can´t forget we only get what we give
R: Máš v sobě hudbu.
Nepřestávej.
Máš v sobě hudbu.
Jeden tanec navíc,
tenhle svět se z toho dostane.
Nevzdávej se.
Máš důvod, proč žít.
Nezapomeň, dostaneme jenom,co sami dáme
Don´t let go, I feel the music in you Nevzdávej to, cítím v tobě hudbu
Fly high
What´s real can´t die
Leť vysoko
Co je skutečné, nemůže zemřít
You only get what you give
You´re gonna get what you give (Don´t give up)
Just don´t be afraid to live
Máš jen to co dáš
Dostaneš jen to co dáš (nevzdávej se)
Prostě se neboj žít
Health insurance of lying, FDA big bankers buying
fake computer crashes dining,
cloning well they´re multiplaying (Don´t give up)
Fashion shoots with the aid of Beck and Hanson
Courtney Love and Marilyn Manson
You´re all fakes run to your mansion
come around, well kick your ass in!
Zdravotní pojištění lhaní, FDA kupují velký bankéři
Falešný počítač ničí večeři,
jsou klonováni na multihraní (Nevzdávej to)
Módní výstřelky s pomocí Beck and Hanson
Courtney Love a Marilyn Manson
Všichni ste podvodníci utíkáte na svý panství
Poďte blíž, pěkně vám nakopeme zadky
Don´t let go
One dance left
Don´t give up
Nevzdávej to
Jeden tanec zbejvá
Nevzdávej to

Text přidala eja2399

Text opravila eja2399

Video přidala eja2399

Překlad přidala MaryLynn

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Maybe You've Been Brainwashed Too

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.