Kecárna Playlisty

On The Brightside - text, překlad

playlist Playlist
I met a man of two feet tall
This man was quite ambitious
In a world that is so vicious to us all
I said, "Hi," as he replied
He said, "Listen to these words
That I have lived by my whole life
Potkal jsem muže, dvě stopy vysokého
Tento muž byl docela ambiciózní
I ve světě, který je tak zlý k nám všem
Řekl jsem: "Ahoj." Odpověděl.
Řekl: "Poslouchej, tato slova
Já jsem žil celý svůj život!
"You're only as tall as your heart will let you be
And you're only as small as the world will make you seem
When the going gets rough and you feel like you may fall
Just look on the brightside - you're roughly six feet tall"
"Jsi jen tak vysoký, jak ti tvé srdce umožní být
A jsi jen tak malý, jak tě svět uvidí
Když přijdou horší časy, máš pocit, že můžeš padnout
Stačí se na to podívat z té lepší stránky - jsi zhruba šest stop vysoký"
I met a man of 12 feet tall
He towered like a giant
In a world that was defiant of his height
I said, "Hi," as he replied
He said, "Listen to these words
That I have dreaded my whole life
Potkal jsem muže, 12 stop vysokého
Tyčil se jako obr
Ve světě, který byl vzdorný jeho výšce
Řekl jsem: "Ahoj." Odpověděl.
Řekl: "Poslouchej tato slova
Bál jsem se celý svůj život
"You're only as tall as your heart will let you be
And you're only as small as the world will make you seem
When the going gets rough and you feel like you may fall
Just look on the brightside - you're roughly six feet tall."
"Jsi jen tak vysoký, jak ti tvé srdce umožní být
A jsi jen tak malý, jak tě svět uvidí
Když přijdou horší časy, máš pocit, že můžeš padnout
Stačí se na to podívat z té lepší stránky - jsi zhruba šest stop vysoký"
I am a man of six feet tall
Just looking for some answers
In a world that answers none of them at all
I'll say, "Hi," but not reply
To the letters that you write
Because I found some peace of mind
Jsem muž šest stop vysoký
Hledající odpovědi
Ve světě, kde nejsou žádné
Řeknu: "Ahoj," ale neodpovím vám
Na dopisy, které napíšete
Protože jsem našel pokoj ve své duši
Cause I'm only as tall as my heart will let me be
And I'm only as small as the world will make me seem
When the going gets rough and I feel like I may fall
I'll look on the brightside - I'm roughly six feet tall.
Protože já jsem jen tak vysoký, jak mi moje srdce umožní být
A jsem jen tak malý jak se mi svět zdá
Když přijdou horší časy, a já cítím, že mohou padnout
Podívám se na to z té lepší stránky - jsem zhruba šest stop vysoký.

Text přidal KxKtL-eC

Video přidala KatieLola

Překlad přidal KxKtL-eC


Recycled Youth, Vol. One

Never Shout Never texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.