Playlisty Akce
Reklama

...and Justice for Whom? - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Blame the victims
Victimize the ones to blame
Exploit but feel exploited
When consequences make'em pay
Obviňuj oběti
Viktimizuj viníky
Vykořisťuj, ale ciť se vykořisťovaný
když je třeba čelit důsledkům
Vicious circle
Equality in peace rests
Justice is only
A game of interests
Začarovaný kruh
Rovnost tkví v míru
Spravedlnost je jen
předmětem hry zájmů
Justice, says justice
We must be treated as equals
Justice, says justice
According to their needs
Justice, no justice
Same old privilege
Justice, no justice
The revocation of rights
Spravedlnost, volají spravedlnost
Musí s námi být zacházeno jako s rovnými
Spravedlnost, volají spravedlnost
Podle svých potřeb
Spravedlnost, žádná spravedlnost
Stále ta samá stará privilegia
Spravedlnost, žádná spravedlnost
Neuznávání práv
Should your gender become a cage?
Should your race determine your rights?
Should religion determine your will?
Should your roots determine your wealth?
Mělo by se tvé pohlaví stát klecí?
Měla by tvá rasa mít vliv na tvá práva?
Mělo by náboženství usměrňovat tvou vůli?
Měl by tvůj původ mít vliv na to, zda budeš žít v nouzi nebo v blahobytu?
That's why I stay in the edge of society To je důvod, proč zůstávám na okraji společnosti
And Justice For Whom?
And Justice For Whom?
A spravedlnost pro koho?
A spravedlnost pro koho?
Blame the victims
Victimize the ones to blame
Exploit but feel exploited
When consequences make'em pay
Obviňuj oběti
Viktimizuj viníky
Vykořisťuj, ale ciť se vykořisťovaný
když je třeba čelit důsledkům
Vicious circle
Equality in peace rests
Justice is only
A game of interests
Začarovaný kruh
Rovnost tkví v míru
Spravedlnost je jen
předmětem hry zájmů
Justice, says justice
We must be treated as equals
Justice, says justice
According to their needs
Justice, no justice
Same old privilege
Justice, no justice
The revocation of rights
Spravedlnost, volají spravedlnost
Musí s námi být zacházeno jako s rovnými
Spravedlnost, volají spravedlnost
Podle svých potřeb
Spravedlnost, žádná spravedlnost
Stále ta samá stará privilegia
Spravedlnost, žádná spravedlnost
Neuznávání práv
Should your gender become a cage?
Should your race determine your rights?
Should religion determine your will?
Should your roots determine your wealth?
Mělo by se tvé pohlaví stát klecí?
Měla by tvá rasa mít vliv na tvá práva?
Mělo by náboženství usměrňovat tvou vůli?
Měl by tvůj původ mít vliv na to, zda budeš žít v nouzi nebo v blahobytu?
That's why I stay in the edge of society To je důvod, proč zůstávám na okraji společnosti
And Justice For Whom?
And Justice For Whom?
A spravedlnost pro koho?
A spravedlnost pro koho?

Text přidal vamik

Video přidal vamik

Překlad přidal vamik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Downfall Of Mankind

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.