Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Don't wanna die - text, překlad

playlist

I'm about to warn ya,
don't wanna see the guts and gore,
don't peek around the corner,
don't go down the corridor.

Inside the asylum, all you hear is silence,
these peole are crazy, messing with science.
Paranormal activity, something's not right,
is it human or a monster?
I'm looking for the light.

I came to report all the evil revelations,
need to get it all, all the informations.
Don't really got a lot of time for preparation,
gotta keep running, I don't wanna face evisceration.
Losing my fate, losing my humanity,
bruises and brutality,
fate and fatality.
So many bodies, so many casualties,
none of this is real, this can't be reality.
Surrounded by darkness,
these people are heartless,
don't want to be a part of this,
who's the one that started this?
Escape captivity, leave the facility,
not getting me, my heart's pounding and It's killing me.

I'm about to warn ya,
don't wanna see the guts and gore,
don't peek around the corner,
don't go down the corridor.
OUTLAST!
Better run, better hide.
OUTLAST!
I need to survive.
OUTLAST!
Evil is taking me for a ride.
OUTLAST!
I don't want to die!

I'm a saint, compared to a sinner,
my chance of surviving is really getting thinner.
On my knees and I pray,
don't want to die today.
Lurking in the shadows, keep the creatures at bay.
I'm sick, need a doctor,
thought that I was safe but this one's gonna chop ya.
Bodies in the basement,
all I see is death, grim reaper is behind me,
I can feel his breath, but I hope he doesn't find me!
I'm losing myself, losing control,
losing my will, losing my soul.
How many bodies added to the death toll?
They're walking down the hallways, like it's a patrol.
If they see me, I face decapitation,
heart is racing, fear the amputation.
These abominations with evil intentions.
Dead man walking, escaping is the mission.

I'm about to warn ya,
don't wanna see the guts and gore,
don't peek around the corner,
don't go down the corridor.
OUTLAST!
Better run, better hide.
OUTLAST!
I need to survive.
OUTLAST!
Evil is taking me for a ride.
OUTLAST!
I don't want to die!

I'm about to warn ya,
don't wanna see the guts and gore,
don't peek around the corner,
don't go down the corridor...

Text přidala Dareccka

Video přidala Dareccka

Chystám se tě varovat,
nechceš vidět ty vnitřnosti a krev,
nekoukej zpoza rohu,
nechoď dole po chodbě.

Uvnitř azylu, jediné co slyšíš je ticho,
tito lidé jsou šílení, zahrávají si s vědou.
Paranormální aktivity, něco není v pořádku,
je to člověk nebo monstrum?
Hledám světlo.

Přišel jsem nahlásit všechna zjevení,
potřebuji získat vše, všechny informace.
Nemám opravdu moc času na přípravu,
musím utíkat dál, nechci čelit vykuchání.
Ztrácím svůj osud, ztrácím svou lidskost,
modřiny a brutality,
osud a smrtelnost.
Tolik těl, tolik obětí,
nic z toho není skutečné, tohle nemůže být realita.
Obklopen temnotou,
tito lidé jsou bez srdce,
nechci být toho součástí,
kdo je ten, co tohle začal?
Zajistěte útěk, opusťte zařízení,
nedostanou mě, mé srdce buší a to mě ubijí.

Chystám se tě varovat,
nechceš vidět ty vnitřnosti a krev,
nekoukej zpoza rohu,
nechoď dole po chodbě.
OUTLAST!
Radši běž, radši se schovej.
OUTLAST!
Musím přežít
OUTLAST!
Zlo mě bere na projížďku.
OUTLAST!
Nechci umřít!

Jsem svatý, ve srovnání s hříšníkem,
mé šance na přežití se opravdu zmenšují.
Modlím se na kolenou,
nechci dnes zemřít
Číhající ve stínech, udržte stvoření v zátoce.
Jsem nemocný, potřebuji doktora,
myslel jsem, že jsem v bezpečí, ale tenhle tě rozseká.
Těla v přízemí,
vše co vidím je smrt, smrtka je za mnou,
cítím její dech, ale doufám, že mě nenajde!
Ztrácím sám sebe, ztrácím kontrolu,
ztrácím svou vůli, ztrácím svou duši.
Kolik těl je přidáno k počtu obětí?
Chodí po chodbách, jako by byli hlídka.
Jestli mě uvidí, budu tváří v tvář dekapitaci,
srdce bije, strach z amputace
těchto bytostí se zlými úmysly.
Chodící mrtvý muž, útěk je úkolem.

Chystám se tě varovat,
nechceš vidět ty vnitřnosti a krev,
nekoukej zpoza rohu,
nechoď dole po chodbě.
OUTLAST!
Radši běž, radši se schovej.
OUTLAST!
Musím přežít
OUTLAST!
Zlo mě bere na projížďku.
OUTLAST!
Nechci umřít!

Chystám se tě varovat,
nechceš vidět ty vnitřnosti a krev,
nekoukej zpoza rohu,
nechoď dole po chodbě...

Překlad přidala Dareccka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.