Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Bay - text, překlad

playlist

I was out in the (bay bay bay bay bay)
Met some niggas from the (bay bay bay bay bay)
Met some girls from the (bay bay bay bay bay)
Lot of folks in the (bay bay bay bay bay)
And they all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)
They all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)

Hey yo I represent that dirty E N T all the way
But I'm a rip this shit up like I'm straight from the bay
But no it ain't this spigity 1 from back in the day
It's the diggity diggity dirty one you call him Nelly
Leanin' on his cutluss with his cellular phone
You can tell that the St. Lou was his home
More mail than the rest of them rappers
'Cause they get more stompin' than the gappers
And that's why Ice click was it
First name St., last name Tics
Half brothers and the name Murphy Key
Slow had a mass, City of Ali
Old school rep, call it cranberry
Up in the abyss where homie e-40
Orange juice mixed with the Tang-and-the-ray
Hey, what can I say

I was out in the (bay bay bay bay bay)
Met some niggas from the (bay bay bay bay bay)
Met some girls from the (bay bay bay bay bay)
Lot of folks in the (bay bay bay bay bay)
And they all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)
They all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)

Who you think this is
This ain't short, this st loouis
Goin' to the mat, ma, that's my biz
Life's too short baby catch my drift
I was told not long ago
Nelly don't stop that rap
If you do it well enough
She just might bring it back
And I yelled out (biatch)
I go on and on
Baby girl skills on the level of porn
A freaky tail that I met out on tour
Mamma was there like lean on horn
Short then said I got a dirty mouth
Sometimes that might be true
Well I'm the CEO of dirty mayne
So I ain't tripping off you

I'm just out in the (bay bay bay bay bay)
Met some niggas from the (bay bay bay bay bay)
Met some girls from the (bay bay bay bay bay)
Lot of folks in the (bay bay bay bay bay)
And they all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)
They all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)

rock a green fitted, with a yellow A
Yeah I'm from the Lou but today I'm reppin' bay
With the yellow tape, he ain't gettin' far
Mirror in my pocket so I practice lookin' hard
And you don't want to be around when them boys pullin' out them thangs
All my nigga's is pimps man, they all carrying canes
I met this girl up in the club she told me call her Wassie
Red bone hip with a bangin' ass body
Now izza, na izza, should I save her?
Think about it, no way
Look up in the sky, it's a bird, it's a plane
What's a crew name, Dirty ENT mayn
I just want to know (know)
Tell me when to go (go)
Prices on the cavi, but I can get it low
Pocket full of fatty and sippin' that hurricane
So just sprinkle me mayne

I was out in the (bay bay bay bay bay)
Met some niggas in the (bay bay bay bay bay)
Met some girls from the (bay bay bay bay bay)
Lot of f**kers in the (bay bay bay bay bay)
And they all go (dum dum dum dum dum dum)
They all get (dum dum dum dum dum dum)
They all go (dum dum dum dum dum dum)

Text přidala macka

Video přidala Kilkinka

Já jsem venku v (kaštanovém kaštanovém kaštanovém kaštanovém zálivu)
Setkat se s nìjaký niggas z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Setkat se s nìjakými dìvèaty z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Hodnì lidí v (zálivu štìká na štìkat na štìkat na výt)
A oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)

Hej ! yo já pøedstavuji ten špinavý E N T celou cestu
Ale I je útržek toto hovno nahoru jako I je pøímo ze zálivu
Ale ne to není toto spigity 1 ze zpìt v dni
To je kopající kopání špinavý jeden vy voláte ho Nelly
Leanin na jeho cutluss s jeho mobilním telefonem
Vy mùžete øíkat , že St. Lou je jeho domov
Vìtší pošta než zbytek nich klepátka
' Pøíèina oni dostanou vìtší dupot ' než prosekávaèe øepy
A proto Ice kliknutí bylo to
Køestní jméno St., pøíjmení Tics
Nevlastní bratøi a jmenný Murphyùv Key
Pomalý mìl masu, City Alia
Starý školní republikán, nazývá to brusinkou
Nahoru v propasti kde homie e- 40
Pomeranèový džus smíšený s Tang - and - the - ray
Hej !, Co mohu øíct

Já jsem venku v (kaštanovém kaštanovém kaštanovém kaštanovém zálivu)
Setkat se s nìjaký niggas z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Setkat se s nìjakými dìvèaty z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Hodnì lidí v (zálivu štìká na štìkat na štìkat na výt)
A oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)

Koho vy si myslíte toto je
Toto není krátký, toto st loouis
Goin do rohnì, mami, to je mùj byznys
Životní pøíliš krátký dìtský úlovek mùj proud
Bylo mi øeèeno nedávno
Nelly nezastaví to klepnutí
Jestli vy dìláte to ujde to
Ona právì mohla zpùsobila to zpìt
A já jsem zajeèel (biatch)
Já mluvím dokola
schopnosti dìvèátka na rovinu pornografie
A výstøední ocas to já setkám se s na cestì
Maminka byla tam jako hubený na rohu
Krátký pak øekl jsem já jsem dostal špinavá ústa
Nìkdy to by mohl být pravdu
Dobøe já jsem CEO špinavý mayne
Tak já nejet na výlet mimo vás

Já jsem jen venku v (kaštanovém kaštanovém kaštanovém kaštanovém zálivu)
Setkat se s nìjaký niggas z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Setkat se s nìjakými dìvèaty z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Hodnì lidí v (zálivu štìká na štìkat na štìkat na výt)
A oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)

houpat zelený vybavený, se žlutý A
Jo já jsem z Lou ale dnes já jsem reppin' záliv
Se žlutou páskou, on není dostání' daleko
Zrcadlo v mé kapse tak já praktikuji vypadající tvrdý
A vy nechcete jste na ránu kdy jim chlapci táhnutí jim thangs
Celý mùj nigga- ovo je pasáci muž, oni všichni nošení rákosù
I setkala se tato dívka v klubu øekl mi volat jí, že Wassie
Èervený bok kosti s fantastickým tìlem osla
Teï izza, na izza, mìl bych chránit ji?
Pøemýšlejte o tom, žádná cesta
Vyhledat na obloze, to je pták, to je letadlo
Co je jméno posádky, špinavý ENT kvìten
Já jen chci vìdìt (vìdìt)
Øekni mi kdy jít (jdìte)
Ceny na kaviáru, ale já mohu dostat to nízko
Kapsa plný tuèného a usrkávajícího toho hurikánu
Tak jen pokropit mì mayne

Já jsem venku v (kaštanovém kaštanovém kaštanovém kaštanovém zálivu)
Setkat se s nìjaký niggas v (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Setkat se s nìjakými dìvèaty z (zálivu štìkat na štìkat na štìkat na výt)
Hodnì f**kers v (zálivu štìká na štìkat na štìkat na výt)
A oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni dostanou (dum dum dum dum dum dum)
Oni všichni jdou (dum dum dum dum dum dum)

Překlad přidala méďa


Brass Knuckles

Nelly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.