Kecárna Playlisty
Reklama

We Need A Gimmick - text, překlad

playlist Playlist
What do we need?
What do we need?
I wish someone would tell us what we need!
Co potřebujeme?
Co potřebujeme?
Kéž by nám tak někdo řekl, co potřebujeme!
We need a gimmick
Pretty little gimmick
A fool-proof plan to gain the trust
Of the human race
After all…
We come from outer space
(and we smell like shit!)
No more shame; it’s time for fame
Nothin’ to lose, everything to gain
Potřebujeme fígl
Pěknej malej fígl
Blbuvzdornej plán k získání důvěry
lidské rasy
Konec konců...
Přišli jsme z vesmíru
(a smrdíme jak hovno!)
Už žádná ostuda; je čas na slávu
Nic nemůžeme ztratit, pouze získat
We’ve seen it, heard it, felt it, thought it, sought it
Lived it all before
We’ve read it, watched it, bought it, stole it, sold it
Now we just want more
Listen up!
We won’t be let down anymore
Viděli jsme to, slyšeli to, cítili to, mysleli to, hledali to
Žili jsme to všechno už předtím
Četli jsme to, sledovali to, koupili to, ukradli to, prodali to
Teď prostě chceme víc
Poslouchej!
Už nechceme být zklamáni
Now they’ve got a killer plan
And it just might be crazy enough to work
Už mají zabijáckej plán
a mohl by být dostatečně šílenej, aby fungoval
When it all began
They were desperate, they were prideful
They were reckless, pitiful scum (and never mindful)
Never thought enough to realize that
Everything is just a joke
Když to všechno začalo
Byli zoufalí, byli pyšní
Byli lehkomyslní, ubohá spodina (a nikdy vědomě)
Nikdy nepromýšleli dost, aby jim došlo, že
Všechno je vtip
We’re at it again
Just us and the friends
We know what this is
No need to lie
We push that boulder up the hill...
Jsme na tom znova
Jenom my a kamarádi
Víme co to je
Není potřeba lhát
Tlačíme ten kámen nahoru do kopce
We need a gimmick
Squishy little gimmick
The perfect way to win the heart
Of the human race
After all…
They live in the comfort zone
(and they’re a bunch of dicks!)
Watch them watch themselves on hi-def plasma television screens
We made a human costume for a goblin
Best to hide the green
Potřebujeme fígl
Měkoučký malý fígl
perfektní cesta k výhře srdce
lidské rasy
Konec konců...
Žijí v komfortní zóně
(a je to banda kokotů)
Sleduj je jak sledují sebe na HD plasmových TV obrazovkách
Udělali jsme člověčí kostým pro goblina
nejlepší k zakrytí zeleni
Now they’ve got a killer plan
And it just might be crazy enough to work
Už mají zabijáckej plán
a mohl by být dostatečně šílenej, aby fungoval
When it all began
They were desperate, they were prideful
They were reckless, pitiful scum (and never mindful)
Never thought enough to realize that
Everything is just a joke
Když to všechno začalo
Byli zoufalí, byli pyšní
Byli lehkomyslní, ubohá spodina (a nikdy vědomě)
Nikdy nepromýšleli dost, aby jim došlo, že
Všechno je vtip
But that was then... Ale to byly kdysi
Now they’ve got a clever plan
And it ain’t half-bad
it’s got to work;
it’s just what they need
They are temperate, they are mindful
They are zealous, wonderful chums (took off the blindfold)
Never thought enough to realize that
Everything is still a joke
Teď mají chytrej plán
a není z půlky špatnej
Musí fungovat
Je přesně tím, co potřebujou
Jsou mírní, jsou dbalí
Jsou horliví, úžasní kámoši
(sundali pásku z očí)
Nikdy nepromýšleli dost, aby jim došlo, že
Všechno je stále vtip
We’re at it again
Just us and the friends
We know what this is
No need to lie
We push that boulder up the hill...
...but then it rolls back down again
Jsme u toho zas
Jenom my a kamarádi
Víme co to je
Není potřeba lhát
Tlačíme ten kámen nahoru do kopce...
...ale stejně spadne zpátky dolů
Over and over
The coldest of shoulders
They're missing the point
Misguided drones
They keep checking their phones
As if it really fuckin’ matters...
Znova a znova
Nejstudenější z ramen
Uniká jim pointa
Špatně navedený drony
Neustále si kontrolují telefony
jako kdyby na tom kurva záleželo
We skinned a dog to make its hair
We peeled a preschool and stole their skin
Wow, ain’t he looking debonair
Just smash the face, he’ll blend right in
Stáhli jsme psa a vyrobili vlasy
Oloupali předškoláka a ukradli jeho kůži
Wow, no nevypadá sympaticky
Jenom rozbít obličej a hned zapadne
Ooh! now he’s getting on the ship
We built a rocket, to send him to earth
No need to freak, it’s just a trip
I think it’s about time you got a grip
Ooh! už se dostává na loď
Postavili jsme raketu abychom ho poslali na Zem
Netřeba vyšilovat, je to jenom výlet
Myslím že je právě čas, aby ses chytil
We’re at it again
Just us and the friends
We know what this is
No need to lie
We push that boulder up the hill...
...but then it rolls back down again
Jsme u toho zas
Jenom my a kamarádi
Víme, co to je
Netřeba lhát
Tlačíme ten kámen nahoru do kopce...
...ale stejně spadne zpátky dolů
Over and over
The coldest of shoulders
They're missing the point
Misguided drones
They keep checking their phones
As if it really fuckin’ matters...
Znova a znova
Nejstudenější z ramen
Uniká jim pointa
Špatně navedenej dron
Neustále si kontrolují telefon
jako kdyby na tom kurva záleželo
What do we got?
What do we got?
Co to máme?
Co to máme?
…a gimmick! ...fígl!

Text přidal MichelinCZ

Video přidal MichelinCZ

Překlad přidal Harry666cz

Překlad opravila Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Heavy Meta

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.