Kecárna Playlisty
Reklama

No One Survives - text, překlad

playlist Playlist
Two billion more will die tonight!
Imagine stacks of burning flesh,
Whole city blocks now house the ashes of mankind.
Další dvě miliardy dnes zemřou!
Představ si kopy hořícího masa
Celé městské bloky teď hostí popely lidstva
Sounds of inhuman laughter spreading forth across the earth.
Look on, there's not much left to see.
Zvuk nelidského smíchu se šíří dál povrchem země
Podívej se, už nezbylo moc k vidění
When all the humans start to die...
When all that don't shall go insane...
As they look up at blackened sky,
THE GOBLINS KILL AGAIN!
Když všichni ti lidé začali umírat
Když to všechno nemá zešílet
Když se podívali vzhůru k zčernalé obloze,
GOBLINI ZABILI ZNOVU!
In times before the goblins came,
We only had ourselves to blame,
For the problems in our lives,
Spiralling down towards our demise.
V časech, než goblini přišli,
Měli jsme jen sebe k obviňování
Z problémů v našich životech
Stáčeli se dolů k vlastnímu zániku
We used to laugh, we used to cry,
Now the only thing we do is die!
Dying slowly in the winter light,
No one survives tonight!
Bývali jsme se smáli, bývali jsme plakali
Teď jediná věc, kterou děláme, je umírání
Umíráme pomalu v zimním světle
Nikdo dnes nepřežije!
The end of days is here,
There is no going back.
The forests burn and oceans boil,
The ground is stained forever black.
Poslední den je tu
Není cesty zpět
Lesy hoří a oceány vřou
Zem je navždy zmazána černotou
The world is gone!
A massive grave endures instead,
Toxic weeds are growing over the bodies of the dead.
Svět je pryč!
Místo něj trvá masivní hrob
Toxické plevele rostou nad těly smrti
Whole countries lie ruined,
civilization erased.
The oceans infected
with nuclear waste.
(Nuclear waste)
(What a terrible place)
Celé země jsou zruinovány,
civilizace smazána
Oceány infikované
nukleárním odpadem
(Nukleární odpad)
(Jaké hrozné místo)
No one survives the end of the world. Nikdo nepřežije konec světa.

Text přidal Rogles

Video přidal Rogles

Překlad přidala Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama

Stench

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.