Kecárna Playlisty
Reklama

Goblins Ahoy! - text, překlad

playlist Playlist
(Arr, a pirate a Goblin and a priest walk into a bar...
-A Goblin! A Goblin!
-I know, I'm gettin' to the part with the Goblin and...
-No, no, no captain, a real Goblin!...)
(Arr, pirát, Goblin a kněz vejdou do baru...
-Goblin! Goblin!
-Já vím, dostanu se k té k části s Goblinem a...
-Ne, ne, ne, kapitáne! Opravdový Goblin!...)
Sailing relaxed, endless blue
Nowhere to go, nothing to do
Running low on pirate brew
Frightening shortage of wenches to screw
Plavíme se poklidně, nekonečná modř
Není kam jít, není co dělat
Dochází pirátské příděly
Děsivý nedostatek děvčat na šoustání
A cryptic shadow on the horizon
Set camp and explore, lest they should wizen
The pirates unearth a mysterious grave
Could this be the magical treasure they crave?
Tajemný stín na obzoru
Připravte tábor a prozkoumejte, ať nezví
O pirátech kopajících záhadný hrob
Mohl by tohle být ten magický poklad, po němž prahnou?
"And as the pirates sailed onwards, towards certain doom, all they could think about was how wonderful it would be to pillage an uncharted island, for they had found an ancient map, buried deep within the sands of the grave. the map read 'Goblin Island'" "A jak se piráti plavili vpřed, vstříc jisté záhubě, vše, o čem svedli přemýšlet, jak krásné by mohlo být vyplenit nezmapovaný ostrov, jelikož nalezli starověkou mapu, pohřbenou hluboko v píscích hrobu. Na mapě bylo psáno 'Gobliní ostrov'."
SLICE SLICE DICE DICE
Cutting the pirates into bite-sized portions of flesh!
ŘEZAT ŘEZAT NA KOSTIČKY
Krájí piráty na jak-sousto-velké porce masa!
LA LA LA LALA
And then we'll feast on their brains for our meal!
LA LA LA LALA
A pak budeme hodovat na jejich mozcích!
CHOMP CHOMP CHOMP CHOMP
And then we'll make funny hats from their skin!
Ripping and tearing, we'll use their organs as toys!
ŽVEJK ŽVEJK ŽVEJK ŽVEJK
A pak si z jejich kůže uděláme legrační kloboučky!
Párání a trhání, použijeme jejich orgány jako hračky!
The pirates drop anchor close to the shore
Eager to find out what lies in store
Camp is set up near the menacing mountains
At midnight the necks turn to bloody fountains
Piráti zakotvili blízko pobřeží
Horliví zjistit, co je zde skryto
Tábor je rozbit v blízkosti hrozivých hor
O půlnoci se jejich krky změní v krvavé fontánky
The goblins come out from their goblin caves
Ready to make the intruders their slaves
Psychotic warcry, green skinned braves
The skin is stripped from pirate knaves
Goblini přišli ze svých gobliních jeskyní
Připraveni udělat si z vetřelců otroky
Šílený bojový pokřik, válečníci se zelenou kůží
Kůže je svlečena z pirátských zbabělců
Who's got your skin now, you bloody pirate?! Kdo má tvoji kůži teď, zatracenej piráte?!
Out of the dark, the goblins march
One by one, through the goblin arch
Ready to kill the sleeping foes
To pluck off every one of their toes
Ven z temnoty, Goblini pochodují
Jeden za druhým, skrz goblinskou klenbu
Připraveni zabít spící nepřátele
Utrhnout jim každý prstík
The slaughter begins, the mayhem unthinkable
Pirate blood is especially drinkable
Lets make jewelery out of their bones
And break their jaws with tiny stones
Masakr začíná, nemyslitelný chaos
Pirátská krev je obzvláště pitná
Pojďme si udělat šperky z jejich kostí
A zlámat jim čelisti malými kamínky
Looting and pillaging cut short by death
The cold embrace of a goblins breath
Broken in half and stuffed into a chest
By furious goblins with no need to rest
Rabování a drancování přerušeno smrtí
Chladivým objetím gobliního dechu
Zomeni v půli a nacpáni do truhly
Zvěsilými Gobliny, kteří nepotřebují odpočinek
Ripping and tearing, shredding the bastards
Pirates are fast, but goblins are faster
Bandits now slaves to ferocious green masters
What once was a voyage becomes a disaster
Párání a trhání, skartování těch zmetků
Piráti jsou rychlí, ale Goblini rychlejší
Banditi niní otročí divokým zeleným pánům
Co bývalo plavbou mění se v pohromu

Text přidal Rogles

Text opravila Kodama

Video přidal Rogles

Překlad přidala Kodama

Překlad opravila Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama

Goblin Island

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.