Kecárna Playlisty
Reklama

Goblin Island - text, překlad

playlist Playlist
They came from the dark...
They came for flesh...
They came from space...
Goblins!
Přišli ze tmy
Přišli pro maso
Přišli z vesmíru
Goblini!
Through the streets, the goblins marched,
Thirsty for blood, throats were parched.
Killing the old, enslaving the young,
Eating our flesh with forked tongues.
They sailed away on a ship of doom,
The hold below a gory tomb -
Prisoners of war,
Held with no mercy!
Ulicemi goblini pochodovali
Žízniví po krvi, krky vyprahlé
Zabíjeli staré, zotročovali mladé
Jedli naše maso rozdvojenými jazyky
Odpluli pryč na lodi osudu
Vespod drží krvavý hrob
Vězni války
Drženi bez slitování
They came from a land ebeyond our world...
(An evil portal of goblins unfurled)
Capturing slaves and raping the land...
(They came from a place that was covered in sand)
They came to earth with murderous thoughts...
(What was this place? and why was it there?)
Goblins are crawling out of their lairs!
Přišli ze země za naším světem
(Rozvinul se zlý gobliní portál)
Zajímali otroky a znásilňovali zemi
(Přišli z místa, které skrýval písek)
Přišli na Zemi s vražednými myšlenkami
(Co to bylo za místo? A proč tu bylo?)
Goblini se plíží ze svých doupat
Goblin Island:
The place where goblins are born!
Island of goblins,
Where humans are treated with scorn!
A magical island in outer space...
The filthy home of the goblin race!
Gobliní ostrov
Místo, kde se goblini rodí
Ostrov goblinů
Kde s lidmi zacházejí s opovržením
Magický ostrov ve vnějším vesmíru
Špinavý domov gobliní rasy
I sing my woeful tale about the fate of man
And the goblins rise to power; destroying everything.
They rape us, they kill us, and then they consume our souls.
We fill their gut, build their huts -
Forced to worship their lord.
Zpívá svou žalostnou píseň o osudu člověka
A goblini povstali k síle: ničí vše
Znásilňují nás, zabíjejí nás, a pak konzumují naše duše
Plníme jim pupek, stavíme jejich chatrče
Přinuceni uctívat jejich pána
Human remains in a goblin crypt,
Bodies skinned and clothing stripped.
Filling the earth with stinking rot,
Boiling the brains in a giant pot.
The feast begins; the island rejoices,
So many parts, so many choices!
What should I eat? Humans for supper!
Lidské ostatky v gobliní kryptě
Těla stažená a oblečení svkléknuté
Plní zemi smradlavou hnilobou
Vaří mozky v obrovském hrnci
Hody začínají, ostrov se raduje
Tolik kousků, tolik možností!
Co bych měl sníst? Člověka k večeři

Text přidal Rogles

Video přidala Kodama

Překlad přidala Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama

Goblin Island

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.