Kecárna Playlisty
Reklama

Bears - text, překlad

playlist Playlist
Bears! Charging down the ravine,
Eyes glowing bright as they tear out your spleen.
Over the mountains they fly with a roar
Wherever they go, the bears just leave gore!
Medvědi! Ženou se roklí dolů
Jejich oči jasně záři, když slezinu ti rvou
Přes hory za řvu přelétají
Kudy projdou, zanechají masakr
Bears! Standing tall in the woods,
They'll bite off your face if you're up to no good.
Claws leaving scars, giant teeth tearing skin,
Fur on the outside and darkness within!
Medvědi! Vysocí stojí v lesích
Ukousnou ti obličej, pokud nebudeš k ničemu
Drápy jizví, ohromné zuby rvou kůži
Zvenčí srst a temnota uvnitř!
Beware the shadows that slink out of sight.
The noises you hear will fill you with fright.
Tonight the bears are hungry. (hungry...)
Tonight you will not escape. (no escape...)
Pozor na stíny, co se plíží z dohledu
Zvuky, jež uslyšíš, tě naplní hrůzou
Dnes jsou medvědi hladoví (hladoví)
Dnes neunikneš (není úniku)
Listening to you as you say your prayers -
Evil bears with deadly stares.
Ripping you apart to protect what's theirs -
There is no escape from the furious bears!
Naslouchají ti, když přeříkáváš modlitby
Zlí medvědi s mrtvolným pohledem
Trhají tě na kusy, aby ochránili, co je jejich
Před zuřivými medvědy není úniku!
Hunters away! Stalking their prey!
Track deep in the woods, to skin and to slay,
They'll never catch up to the treacherous bears,
Leading the hunters back to their lairs.
Lovci vyrazili! Pronásledují svou kořist!
Hluboko v lesích stopují, aby stáhli kůži, aby zabili
Zrádné medvědy nikdy nedostihnou
Vedou lovce zpět do svých brlohů.
Look up in the forest, and what do you see?
The face of a bear that's watching for thee.
Stand still, never budge, or the end will come quick,
Don't make a sound, don't break a twig.
Many ways you can die, torn limb from limb,
Being eaten by a bear would be especially grim.
Vzhlédni v lese, a co uvidíš?
Tvář medvěda, jež tě vyhlíží
Nehybně stůj, ani se nehni, nebo konec přijde rychle
Nevydej zvuku, nezlom ani klacík
K smrti mnoho cest, rozčtvrcení
Být sežrán medvědem by bylo obzvláště ponuré.
BEARS! Watching you...
BEARS! You're just food for...
BEARS! Death comes slow when you're attacked by...
BEARS! Live to kill...
BEARS! Blood will spill...
BEARS! Children eaten by the giant...
BEARS!
MEDVĚDI! Sledují tě...
MEDVĚDI! Jsi jen jídlem pro...
MEDVĚDY! Smrt přichází pomalu, když na tebe útočí...
MEDVĚDI! Žijí aby zabíjeli...
MEDVĚDI! Krev se rozlije...
MEDVĚDI! Dítě sežrané obrem...
MEDVĚDI!
Setting a trap will lead to your death,
You'll wake up in its jaws, you'll stop drawing breath.
Tonight the bears surround you. (Surround you...)
Tonight there will be blood. (YOUR BLOOD!)
Přichystat past tě dovede k smrti
Vzbudíš se v jeho čelistech, zastaví se ti dech
Dnes tě medvědi obklopí (obklopí)
Dnes tu bude krev. (TVOJE KREV!)
Hunters away! Stalking their prey!
Track deep in the woods, to skin and to slay,
They'll never catch up to the treacherous bears,
Leading the hunters back to their lairs.
Lovci vyrazili! Pronásledují svou kořist!
Hluboko v lesích stopují, aby stáhli kůži, aby zabili
Zrádné medvědy nikdy nedostihnou
Vedou lovce zpět do svých brlohů.

Text přidal Rogles

Video přidal Rogles

Překlad přidala Kodama

Překlad opravila Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama

Stench

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.