Playlisty Akce
Reklama

Medicine for the people- Aloha Ke Akua - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lend your ears, lend your hands,
Lend your movement, anything you can.
Come to teach, come to be taught.
Come in the likeness in the image of God.
Because, you can be like that.
With all that humbleness, and all that respect.
All of the power invested in me,
be it hard to love my enemies.
All of the black bags,
over the heads of the dead and dying.
The more I understand about the human race,
the less I comprehend about our purpose and place
and maybe if there was a clearer line the curiosity would satisfy.
Time based prophecies that kept me from living,
in the moment I am struggling
to trust the divinity of all the guides
and what the hell they have planned for us.
I cry for the creatures who get left behind
but everything will change in a blink of an eye
and if you wish to survive,
you will find the guide inside.
Propůjč své uši, propůjč své ruce
Propůjč svůj pohyb, cokoliv co můžeš
Přijď poučit jiné, Nauč se od druhých
PřiJď ve spodobnění obrazu Boha
Protože můžeš být tak
S veškerou pokorou,a se vším respektem
Všechna ta síla vložená ve mně
Nechť je těžké milovat své nepřátele
všechny černé tašky
Natažené přes hlavy mrtvých a umírajících
Čím více rozumím lidské rase
Tím míň chápu náše místo a smysl
A možná kdyby tu byla jasnější linie která by uspokojila zvědavost
Časově založená proroctví, která mi bránila v žití
V momentu zapásím
S vírou v božské ze všech průvodců
A s čímkoliv oni pro nás naplánovali
Pláču za všechny tvory kteří byly opmenuti
Ale všechno se změní v mrknutí oka
A jestli si přeješ přežít
tak najdeš průvodce tam uvnitř
MmmMmmMmmMmmMmmMmmmmm. Hmmmmmmmmmmmmm. mmmMmmmMmmmMMmmmmmmmm
Hmmmmmmmmm
I go back and forth every single day,
the clarity that comes to me in a choppy way,
as the feelings
and the places
and the seasons change,
the galaxies remain.
Energy fields cone the body in space.
The angels that are coming from a spiritual waste.
The hate that gets me distant from my spiritual pace.
Ten fold the manna when the planets are in place, in polar alignment.
We’re on assignment.
Mmm,
Bodies on consignment.
Return them to the circus,
and what is the purpose?
What is the purpose and would you believe it?
Would you believe it if you knew what you were for,
and how you became so informed.
Bodies of info performing such miracles.
I am a miracle made up of particles
and in this existence,
I’ll stay persistent,
and I’ll make a difference
and I will have lived it.
Chodím tam a zpět každý den
Ta jsnost, která ke mně chodí neklidným tempem
Jako pocity
a Místa
A období se mění
a galaxie zůstavají
Energická pole utvoří tělo v prostoru
Andělé jež přicházejí ze duchovního odpadu
Ta Nenávist, která mě zdržuje od mého duchovního pokroku
Naschromáždit mannu když jsou planety na svých místech
v polárním přiblížení
Jsme na misi
Mmmm
Těla na zásilku
Vrátit je do cirkusu
A jaký je toho smysl?
Jaký je smysl ja veřil by si tomu?
Veřil by si tomu kdybys si věděl proč tu si
A jak si se to dozvěděl
Těla informací předvádějící takové zázraky
Jsem zázrak stvořený z částic
A v této existenci (podobě)
Zůstanu vytrvalý
A Budu mít dopad
A prožiji to celé
Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,
Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,
.....
....
....
....
Each day that I wake,
I will praise I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks I give thanks.
Each day that I wake,
I will praise. I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.
Mmm
Každý den, kdy se probudím
Budu velebit, budu velebit
Každý den, kdy se probudím
Budu děkovat, Budu děkovat
Každý den, kdy se probudím
Budu velebit, budu velebit
Každý den, kdy se probudím
Budu děkovat, Budu děkovat
Mmm
And the day that I do wake up
and transcend the holy makeup,
I am capable, Iam powerful.
And the day that I do wake up
and transcend the holy makeup,
I am on my way to a different place………..
Hut da da da doooo ……….
A den kdy se neprobudím
Překonám svaté uspořádání
JSem schopný, jsem mocný
A den, kdy se neprobudím
Překonám svaté uspořádání
Budu na cestě na jiné místo...
hut da da da doooo ....
I am not a leader, just a creature.
Stick the peaches of my teacher when you follow where they lead.
All mysterious ways of nature and I am in to it.
Hmm
Changing management.
And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless,
my fear is this is talking shit
and I am wide awake and I am taking names.
Nejsem vůdce, jenom tvor
Nalep broskve mých učitelů,
když následuješ jejich vedení
Všechny záhadné cesty přírody a já na to nejsem...
Hmmm...
Změna vedení
A je tu spousta způsobu jak to dobít
Tuhle monotónní Metropoli
Moje tvrdohlvost je bezedná
Můj strach následůjcí: že mluvím blbosti
A jsem uvědomělý a nabírám jmen
I am not a leader, just a creature.
Stick the peaches of my teacher when you follow where they lead.
All mysterious ways of nature and I am in to it.
I am into it.
Changing management.
And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless
my fear that this is talking shit,
and I am wide awake.
Mmmm and I am takin names.
Nejsem vůdce, jenom tvor
Nalep broskve mých učitelů, když následuješ jejich vedení
Všechny záhadné cesty přírody a já na to nejsem...
Hmmm...
Změna vedení
A je tu spousta způsobu jak to dobít
monoténní,Metropole
Moje tvrdohlvost je bezedná
Můj strach následůjcí: že mluvím blbosti
A jsem uvědomělý mmm
A Nabírám jména
And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless
my fear that this is talking shit,
and I am wide awake and I am takin names.

A je tu spousta způsobu jak to dobít
monoténní,Metropole
Moje tvrdohlvost je bezedná
Můj strach následůjcí: že mluvím blbosti
A jsem uvědomělý a Nabírám jména
Do you speak to me like you speak to God?
All the love and understanding between the father and the son?
Do you believe in the perfectness of where you are?
He’s my people he’s my children it’s the land that I would fight for.
I saw an ebonese telling me to patiently move the music medicine around the planet in a hurry.
Cuz there’s no time to waste.
Got to wake up the people time to stand up and say,
we know what we are for
and how we became so informed.
Bodies of info performing such miracles.
I am a miracle.
Made up of particles
and in this existence
I’ll stay persistent
and I’ll make a difference
and I will have lived it. ……..
Hmm
Promlouváš ke mně jako když promouváš k Bohu?
Všechna ta láska a pochopení mezi otcem a synem?
Věříš v dokonalost míste kde se nacházíš?
On je můj lid,Mé děti, Je to půda za kterou bych bojoval
Viděl jsem Ebonce navádějícího mě trpělivě roznášet hudební lék kolem planety, ve spěchu
Protože tu není čas na mrhání časem
Musím probudit lid,
Je čas Se postavit a říct
Víme proč tu jsme
A jak jsme se to dozvěděli
Informovaná těla předvádějící zázraky
Jsem zázrak
Stořený z částic
A v této podobě
Budu vytrvalý
Změním svět
A plně to prožiji
hmmmmm
Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleuna, Kuleana,
Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

:.:.
:.:.
:.:.
:.:.
Each day that I wake,
I will praise, I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.
Each day that I wake,
I will praise, I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.
Každý den, kdy se probudím
Budu velebit, budu velebit
Každý den, kdy se probudím
Budu děkovat, Budu děkovat
Každý den, kdy se probudím
Budu velebit, budu velebit
Každý den, kdy se probudím
Budu děkovat, Budu děkovat
And the day that I do wake up and transcend the holy makeup,
I am capable.
Hm that’s right, I am powerful.
And the day that I do wake up and transcend the holy makeup,
I am on my way to a different place a a ace!
Ho ho ooo eh eh eh eh na na na na na na na hm hm hm hm

A den kdy se neprobudím
Překonám svaté uspořádání
Jsem schopný
Je to pravda, jsem mocný
A den, kdy se neprobudím
Překonám svaté uspořádání
Budu na cestě na jiné místo...
ho ho ooo eh eh eh na na na na na na hm hm hm
Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana
Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana

Text přidal kubo1236

Video přidal kubo1236

Překlad přidal Human-cz

Překlad opravil Human-cz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.