Playlisty Kecárna
Reklama

Ice coffee - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Everytime I see you in my dreams
깨기 정말로 나는 싫었지
발걸음이 흔들려서 중심
안 잡힐 때는 너를 잡았지
반복된 실수 때문에 역시나
갈라진 게 뻔한 우리 현실
우리 장소에 남은 짙은 향기
그날들을 아직 I'm missin'
혼자 누워 두 눈 떠보니
아침이야 벌써 어느새
사실 난 우리 처음 만난
장소를 또 생각해
커피 한잔으로 마주 앉아
함께 나와 나누면 어때
뻔했던 질문이 어색해진 그 날로
우리 돌아가면 안 되니 이제
아이스 커피 한잔
챙기고 떠나가
우리 둘만의 공간
이제는 나는 또 혼자야
차가운 아이스 커피 한잔
수많은 생각이 맴돌고 돌아
우리 둘만의 공간에
오늘도 결국 난 혼자네
쇼핑몰을 가던 걸었던 어디든
네 손에 들고 있던 커피 하나를 시켜
버릇처럼 이제 입맛이 바뀐 것 같아
일에 매달려 챙겨 먹기가 바빠
넌 탓해 직장 필요하데 카페인이
난 사랑보다 중요한 게 일이라
이제 난 famous
그래도 사람이라 what pain is
몸에 피로가 느껴지는 날
You know I feel like
Do not even have heart
과거를 탓하자 안타까운 우리 만남
지금 만났더라면 어땠을지 난 몰라
몸이 필요하대 여기저기
Girls love to hug me
허나 공허한 마음
이제 넌 안 보이게
저기 멀리 떠나 버린 거지
Let's turn it around back back back
아이스 커피 한잔
챙기고 떠나가
우리 둘만의 공간
이제는 나는 또 혼자야
차가운 아이스 커피 한잔
수많은 생각이 맴돌고 돌아
우리 둘만의 공간에
오늘도 결국 난 혼자네
아이스 커피
Drink with me
아이스 커피
Drink with me
아이스 커피
Drink with me
아이스 커피
Drink with me

Text přidala nattscs

Video přidala nattscs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

U n u, Pt. 1

Reklama

Nafla texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.