Playlisty Kecárna
Reklama

Apple pie (feat, Owen) - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This another track for you
Another track for you, damn
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 오늘도 I'm fallin'
매일마다 She's all up in my emotions
그녀 때문에 필요한 내 lotion
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 I'm fallin'
혼자서 하루종일
또 늘어가는 고민
사진이 보여서
몰래 들어가는 너의 프로파일
나는 딴 남자와 행동이 똑같아
썼다 지우는 메시지 난 관심 밖이라
기억에만 남겠지 딴 애가 또 앉겠지 uh
한눈을 어따 팔어
사람은 안 바뀌니깐 넌 항상 바쁘지 뭐
난 그냥 나 좋을 대로 지내
원래 이별이란 건 처음엔 아프지 뭐
무슨 말 필요해 어디까지가 아는 동생인데
너무 인싸여서 챙길 Inside 인맥
넌 얘깃거리가 돼 난 너의 악세인 듯
쓰이고 버려진 채
마치 우린 어린애들 같애
Why u gotta front play me like that
아주 쉽게 너를 잊어
함께 했던 추억 아니 혼자였던 1월
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 오늘도 I'm fallin'
매일마다 She's all up in my emotions
그녀 때문에 필요한 내 lotion
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 I'm fallin'
혼자서 하루종일
또 늘어가는 고민
아직도 넌 내게 Important
하루에 몇 번씩
너의 인스타그램 스토리
팔로워 수 피드를 확인
넌 너무 완벽하지 And I know that
허나 후회는 뒤늦고
곁에 있을 땐 내 부족함이
매번 발목을 잡지 어김없이
Begging bae please
필요하다 했지 생각할 시간이
알아 이미 다 정리했겠지
너는 나라는 사람을
마지막 기회를 주는 자리라는 걸 난 늘
널 사랑하는 나만큼 크지 않던 너의 마음이
착한 사람 코스프레하기 바쁘다 생각했지
착한 거 알아 그래서 싫었어 상처 주기
더 싫었던 내성적인 너의 성격 이해하기
That's my mission
마지막 너의 변명 Sounds like fiction
널 외향적으로 바꿔 주길 바랐다는 Portion
Up in my emotions you see me
In motion but you never try
Just say that you don't love me
Don't you ever lie (liar)
너 때문이라고 모든 걸 탓해
아직 남들 위로는 나에겐 약해
지금 너와 난 어찌 된 듯 복잡해
시간이 약이라고 말할 수밖에
너 때문이라고 모든 걸 탓해
아직 남들 위로는 나에겐 약해
지금 너와 난 어찌 된 듯 복잡해
시간이 약이라고 말할 수밖에
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 오늘도 I'm fallin'
매일마다 She's all up in my emotions
그녀 때문에 필요한 내 lotion
See me callin' u up in the morning
그녀 때문에 I'm fallin'
혼자서 하루종일
또 늘어가는 고민

Text přidala nattscs

Video přidala nattscs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

U n u, Pt. 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.