Kecárna Playlisty
Reklama

Heart drive - text, překlad

playlist Playlist
Happy is temporary, the memories last
I save them on my heart drive
Having a blast, yeah
Happy is temporary, and now I am sad
Someone broke my heart drive
Now there’s nothing left of us
Veselost je dočasná, vzpomínky zůstanou
Uložila jsem je do disku mého srdce
Které se dobře baví, jo
Veselost je dočasná, a teď jsem smutná
Někdo rozbil disk mého srdce
Teď tu nic z nás nezbylo
I was born to love until I met myself
Then I learned to hate and how to ask for help
When you came along and brush my body hair
Like it’s beautiful, like we’re happiness
Narodila jsem se abych milovala než jsem potkala sebe
Pak jsem se naučila nenávidět a požádat o pomoc
Když jdeš kolem a češeš mé ochlupení
Jako by bylo krásné, jako bychom byli štěstí
But happy is temporary and memories last
I save them on my heart drive
I’m having a blast, yeah
But happy is temporary and now I am sad
Someone broke my heart drive
Now there’s nothing left of us
Ale veselost je dočasná a vzpomínky zůstanou
Uložila jsem je do disku mého srdce
Které se dobře baví, jo
Ale veselost je dočasná a teď jsem smutná
Někdo rozbil disk mého srdce
Teď tu nic z nás nezbylo
And there’s no hardware store in this universe
I could fix it, love, or bring it in reverse
‘Cause the outcome would always remain the same
And when the future comes, that’s when we lose our guys
A neexistuje žádný obchod s technikou v tomto vesmíru, který bych mohla spravit, milovat či převrátit zpátky
Protože výsledek by byl vždy stejný
A když budoucnost přichází, to je ten čas když ztrácíme naše lidi
Cause happy is voluntary, don’t live in the past
Empty up your heart drive
And wait for the past, yeah
Happy is voluntary and ignore a mask
But f--- it up and leave it before I get mad
Happy is voluntary, no
Happy is temporary, yeah
Happy is voluntary
Protože veselost je dobrovolná, nežij v minulosti
Vyprázdni disk tvého srdce
A počkej na minulost, jo
Veselost je dobrovolná a nevšímej si nějaké masky
Ale ser na to a opusť to dřív než se zblázním
Veselost je dobrovolná, ne
Veselost je dočasná, jo
Veselost je dobrovolná
(Happy is temporary…) (Veselost je dočasná...)

Text přidala Lali4

Video přidala Lali4

Překlad přidala Lali4

Překlad opravila Lali4

Je zde něco špatně?
Reklama

The beautiful struggle

Reklama

Naaz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.