Playlisty Kecárna
Reklama

War Panzer - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Stealing monsters comes out to fight
Crawling death trough the haze
of the blackened night
Fighting in the name of dead of the holy land
We are the signs of violence
For the war forever condemned
We are the death in silence
Fight and kill, like to the end.
Zlodějské příšery přišly do boje
Plížící se smrt skrz mlhu
Zčernalé noci
Bojují ve jméně mrtvých ze svaté země
Jsme znamení násilí
Pro válku navždy odsouzenou
Jsme smrtí v tichu
Bojuj a zabij, jako do konce
Lightning strikes over the hills
Ready to fight... ready to kill
Heroes of eternity
Damned forever to be free
War-Panzer
War-Panzer
Ready to strike
War-Panzer.
Blesk udeří nad kopci
Připraveni k boji...připraveni zabít
Hrdinové věčnosti
Navždy zatracení být volní
Válečný Obrněný Vůz
Válečný Obrněný Vůz
Připraven k úderu
Válečný Obrněný Vůz
No more return
In hell you will burn
The dead is the price
and the devil will roll the dice
We are the signs of violence
For the war, forever condemned
We are the death in silence
Fight and kill like to the end.
Už není návratu
V pekle shoříš
Mrtví jsou cenou
A ďábel bude házet kostkami
Jsme znamení násilí
Pro válku navždy odsouzenou
Jsme smrtí v tichu
Bojuj a zabij, jako do konce
Lightning strikes over the hills
Ready to fight... ready to kill
Heroes of eternity
Damned forever to be free
War-Panzer
War-Panzer
Ready to strike
War-Panzer
This is a War-Panzer
War-Panzer
Ready to fight
War-Panzer...
Blesk udeří nad kopci
Připraveni k boji...připraveni zabít
Hrdinové věčnosti
Navždy zatracení být volní
Válečný Obrněný Vůz
Válečný Obrněný Vůz
Připraven k úderu
Válečný Obrněný Vůz
Toto je Válečný Obrněný Vůz
Válečný Obrněný Vůz
Připraveni k boji
Válečný Obrněný Vůz...

Text přidal DevilDan

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Brigade

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.