Playlisty Kecárna
Reklama

War of Lies - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Screaming out your evil names
Millions of souls are lost
In the battlefield of deadly games
Ashes to ashes and dust to dust
Kingdom of eternity
The faith forever lost.
Křičící zlá jména
Miliony duší jsou ztraceny
Na bojišti smrtících her
Popel popelu a prach prachu
Království věčnosti
Víra navždy ztracena
Millions of craves the signs
The sickened crim of history
All hope forever lost... The holocaust!!!
Miliony touží po znameních
Zkažený zločin historie
Všechna naděje navždy pryč...Holocaust!!!
War of lies, apocalyptic dust fill the skies
War of lies, war... Damnation is the price
War of lies, silhouettes of death will deny
War of lies, governments of evil in disguise.
Válka lží, apokalyptický prach naplňuje nebe
Válka lží, válka...Zatracení je cenou
Válka lží, siluety smrti popřou
Válka lží,vlády zla v přestrojení
Never forgive and nover forget
Don't raised the flag of hate again
Against the nations that you made.
Nikdy neodpusť a nikdy nezapomeň
Nezvedej znovu vlajkz nenávisti
Proti národům, které jsi stvořil
Never forgive and never forget
Don't raised the flag of hate again
Against the nations that you made.
Nikdy neodpusť a nikdy nezapomeň
Nezvedej znovu vlajkz nenávisti
Proti národům, které jsi stvořil
Millions of craves the signs
The sickened crim of history
All hope forever lost... The holocaust!!!
Miliony touží po znameních
Zkažený zločin historie
Všechna naděje navždy pryč...Holocaust!!!
War of lies, apocalyptic dust fill the skies
War of lies, war... damnation is the price
War of lies, silhouettes of death will deny
War of lies, governments of evil in disguise.
Válka lží, apokalyptický prach naplňuje nebe
Válka lží, válka...Zatracení je cenou
Válka lží, siluety smrti popřou
Válka lží,vlády zla v přestrojení

Text přidal DevilDan

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Brigade

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.