Playlisty Kecárna
Reklama

To Hell and Back - text, překlad

playlist Playlist
Every day I try to find the answer
The answer deep in my thoughts and in my mind
Každý den se snažím najít odpověď
Odpověď hluboko v mých myšlenkách a mé mysli
My salvation I try to find
To heal my soul forever
I try to remember
The good time we have
Snažím se najít svou spásu
Navždy vyléčit mou duši
Snažím se si zpomenout
Na dobrý čas, který máme
Hand in hand everywhere over the land
Promised forever love... forever bent
'til the end of my days
For you now here I stand
Ruku v ruce, všude nad zemí
Slíbil věčnou lásku...navždy ohnutý
Do konce mých dní
Pro tebe tady teď stojím
Why don't you know, how I feel?
Oh, why don't you know?
Proč nevíš, jak se cítím?
Oh, proč nevíš?
One day will come and take my inner fears
Some days I wish I will disappear
Every night in my dreams
I will paint in black
To hell and back
Jeden den přijde a vezme mé vnitřní obavy
Některé dny si přeji abych zmizel
Každá noc v mých snech
Natřu ji černou
Do pekla a zpět
One day will take my sorrows and my tears
From the darkness, I will ever disappear
Every night in my dreams
I will paint in black
To hell and back
Jeden den si vezme můj smutek a mé slzy
Z temnoty, já někdy zmizím
Každá noc v mých snech
Natřu ji černou
Do pekla a zpět
I never forget these blackened days
The day that we losing our way
This cold December day
Everything you betrayed
Like a butterfly you're flying away
Nikdy nezapomenu na tyto potemělé dny
Den kdy jsem ztratili aši cestu
Tento chaldný prosincový den
Vše jsi zradila
Jako motýl odlétáš pryč
Was your promise words only a lie?
Baby, my love... for you... never die!
Byla slova tvého slibu pouze lež?
Zlato, má lásko...pro tebe...nikdy nezemři!
One day will come back
To hell and back
Yeaaah!
Jeden den se vrátí zpět
Do pekla a zpět
Yeaaah!

Text přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Killhammer

Reklama

Mystic Prophecy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.