Playlisty Kecárna
Reklama

Sex Bomb (Tom Jones Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Aww….aww baby…yeah…mmm yeah..
Huh, listen to this
Spy on me baby use satellite
Infrared to see me move through the night
Aim gonna fire shoot me right
I'm gonna like the way you fight
(Y’know I love the way you fight)
Aww….aww baby…yeah…mmm yeah...
Huh, poslouchej tohle
Pozoruj mě, zlato, použij satelit
Infračerveně sleduj můj pohyb během noci
Zamiř na mě pistolí
Bude mi líbit způsob, kterým bojuješ
(Víš, že miluju způsob, kterým bojuješ)
Now you found the secret code I use
To wash away my lonely blues
So I can't deny or lie cause you're
The only one to make me fly.
(you know what you are, you are)
Teď jsi zjistila tajný kód, který používám
K smytí mého osamělého blues
Takže nemůžu nic popírat nebo lhát, protože jsi
Ta jediná, co mě nutí létat
(Víš, že jsi, jsi)
Sexbomb Sexbomb (yeah) you're a Sexbomb (uh huh)
You can give it to me, when I need to come along (give it to me)
Sexbomb sexbomb you're my sexbomb
And baby you can turn me on. (Baby you can turn me on)
(You know what you’re doing to me, don’t you? hahaha I know you do.)
Sexbomba, sexbomba (yeah) jsi sexbomba (uh huh)
Můžeš mi to dát, když potřebuju s někým jít (dej mi to)
Sexbomba, sexbomba, jsi má sexbomba
A, zlato, můžeš mě nažhavit (Zlato, můžeš mě nažhavit)
(Víš, co mi děláš, nevíš?
Hahaha, vím, že víš)
Now don't get me wrong ain't gonna do you no harm (no)
This bomb's for lovin' and you can shoot it far
I'm your main target come and help me ignite (ow!)
Love struck holding you tight. (Hold me tight darlin’!)
Teď mě nechápej špatně, neublížím ti (ne)
Tahle bomba pro milování a můžeš střílet z dálky
Jsem tvůj hlavní cíl, pojď a pomoz mi vzplát (ow!)
Láska udeří držíce se tě pevně (drž mě pevně, miláčku!)
Make me explode although you know
The route to go to sex me slow (slow)
And yes, I must react to claims of those
Who say that you are not all that.
Ať exploduju i když znáš
Trasu, kterou se jde k pomalému sexu se mnou (pomalu)
A, ano, musím reagovat na tvrzení těch
Kteří říkají, že nejsi tohle všechno
Sexbomb Sexbomb (well) you're my Sexbomb
You can give it to me, when I need to come along
Sexbomb sexbomb (yeah) you're my sexbomb (oh!)
And baby you can turn me on. (Turn me on darlin’!)
Sexbomba, sexbomba (no) jsi moje sexbomba
Můžeš mi to dát, když potřebuju s někým jít
Sexbomba, sexbomba (yeah) jsi má sexbomba (oh!)
A zlato, můžeš mě nažhavit (nažhav mě, miláčku!)
Sexbomb Sexbomb (haha) you're my Sexbomb (sexbomb!)
You can give it to me, when I need to come along
Sexbomb sexbomb you're my sexbomb
And baby you can turn me on.
Sexbomba, sexbomba (haha) jsi moje sexbomba (sexbomba!)
Můžeš mi to dát, když potřebuju s někým jít
Sexbomba, sexbomba, jsi má sexbomba
A zlato, můžeš mě nažhavit
You can give me more and more counting up the score
You can turn me upside down and inside out
You can make me feel the real deal
And I can give it to you any time because you're mine
Můžeš mi dát víc a víc počítáš skóre
Můžeš mě otočit vzhůru nohama a skrz na skrz
Můžeš mi dát cítit pravé řešení
A můžu ti dát všechen čas, protože jsi moje
Aww baby, sexbomb sexbomb you're my sexbomb
And you can give it to me, when I need to be turned on (nono!)
Aww, zlato sexbomba, sexbomba, jsi moje sexbomba
A můžeš mi to dát, když potřebuju být nažhaven (nene!)
Sexbomb Sexbomb (well) you're my Sexbomb
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
And baby you can turn me on. (turn me on)
Sexbomba, sexbomba (haha) jsi moje sexbomba
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)
A zlato můžeš mě nažhavit (nažhav mě)

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Brigade

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.