Playlisty Kecárna
Reklama

Kill the Beast - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Self-proclaimed messiah insane
Father and son drown the world into flame
Higher over the sky, the damnation roll over the world
Samozvaný šílený spasitel
Otec a syn potopili svět v plamenech
Vyšší než nebe, zatracení se valí přes svět
Here comes destruction
Fight with fire, his desire
Eye to eye, soldiers die
Bombs get hire, no delay
Aerial drones from USA
Tady přichází ničení
Boj s ohněm, jeho touha
Z očí do očí, vojáci umírají
Bomby byy najaty, bez zpoždění
Letecké drony z USA
One bullet will come over the ocean wide
Crash your mind, 3... 2... 1
Jedna kulka přiletí přes širý oceán
Rozdrtí tvou mysl, 3... 2... 1
Kill the beast
Sick dictator from the east
Kill the beast
Killing monster is unleashed
Kill the beast
Atomic bombs arise from the east
Kill the beast
Killing bastard dead Marxist
Zabij bestii
Zkažený diktátor z východu
Zabij bestii
Zabijácká příšera je vypuštěna
Zabij bestii
Atomové bomby stoupají z východu
Zabij bestii
Zabijácký prchant, mrtvý Marxista
Angel of retribution and lies
The world will fall in eternal ice
Roll the fire, blazing soul
Death desire, thunder roll
Killing horde, feel the fist
Deadly count, kill the beast
Anděl odplaty a lží
Svět padne do věčného ledu
Valící se oheň, zářící duše
Touha smrti, valící se hrom
Zabijácká horda, pociť pěst
Počet mrtvých, zabij bestii
One bullet will come over the ocean wide
Crash your mind, 3... 2... 1
Jedna kulka přiletí přes širý oceán
Rozdrtí tvou mysl, 3... 2... 1
Kill the beast
Sick dictator from the east
Kill the beast
Killing monster is unleashed
Kill the beast
Atomic bombs arise from the east
Kill the beast
Killing bastard dead Marxist
Zabij bestii
Zkažený diktátor z východu
Zabij bestii
Zabijácká příšera je vypuštěna
Zabij bestii
Atomové bomby stoupají z východu
Zabij bestii
Zabijácký prchant, mrtvý Marxista

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Killhammer

Reklama

Mystic Prophecy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.