Playlisty Kecárna
Reklama

Follow the Blind - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tell me the truth
What can we do
The future is dead for you
Don't follow the blind
Infected your mind
One nation in grind
The crime against humanity
Like serpents wait to bite
The architects of war is here
Disaster rule the night
Stand up and fight
Fight for your right.
Řekni mi pravdu
Co můžeme udělat
Budoucnost je pro tebe mrtvá
Nenásleduj slepé
Tvá mysl je nakažená
Jeden národ v mletí
Zločin proti lidskosti
Jako hadi čekající na kousnutí
Architekti válku tu jsou
Katastrofa vládne noci
Postav se a bojuj
Bojuj za své právo
Follow the blind
The desperation of lies
Infected your mind
Follow the blind
Between in heaven and hell
(the answer you find)
Beware
Follow the blind
Následuj slepé
Zoufalost lží
Tvá mysl je nakažená
Následuj slepé
Mezi nebem a peklem
(nacházíš odpověď)
Pozor
Následuj slepé
Look in his eyes
Don't sacrifice
His hearts are cold as ice
The warlord of war
Want more and more
Rotten to the core
Don't believe his fucking thoughts
Disgrace shit on TV
Suicide society... His on eulogy
Betray... Decay... Democracy.
Podívej se do jeho očí
Neobětovávej se
Jeho srdce jsou chladná jako led
Válečník války
Chce víc a víc
Shnilý až na kost
Nevěř jeho zkurveným myšlenkám
Ostudné hovno v TV
Sebevražedná společnost ...jeho věrnost
Podvod ...rozpad ...demokracie
Follow the blind
The desperation of lies
Infected your mind
Follow the blind
Between in heaven and hell
(the answer you find)
Beware
Follow the blind.
Následuj slepé
Zoufalost lží
Tvá mysl je nakažená
Následuj slepé
Mezi nebem a peklem
(nacházíš odpověď)
Pozor
Následuj slepé

Text přidal DevilDan

Video přidal Geralt

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Brigade

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.