Playlisty Kecárna
Reklama

Burning Out - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Scream out...
Your consequence pretend
The sickness of religion is the temple of the dead
Rise out...
The violence in your hands
Suicide solution for the promise land.
Vykřikni...
Tvůj důsledek předstírá
Zkaženost náboženství je chrámem mrtvých
Povstaň...
Násilí ve tvých rukou
Sebevražedné řešení pro zemi zaslíbenou
So many dreams and illusions in pain
Drowning in blood... Dead again.
Tak mnoho snů a iluzí v bolesti
Topící se v krvi...Znovu mrtvý
Burning out, illusions in my head
Burning out, tomorrow i'll be dead
Burning out
Extermination
Isolation
Mass confusion
Self destruction,
No more way out
Burning out.
Hořící, iluze v mé hlavě
Hořící, zítra budu mrtvý
Hořící
Vyhlazení
Izolace
Masový zmatek
Sebe-zničení
Už více není cesty pryč
Hořící
Rise up... Burn down the flag of hate
Annihilate the monsters that you alone create
Burn out... the number on your hands
Saint and sinners are the governments of dead.
Povstaň....Spal vlajku nenávisti
Vyhlaď monstra, která jsi sám stvořil
Spal...číslo na svých rukou
Svatý a hříšnící jsou vládami mrtvých
Burning out, illusions in my head
Burning out, tomorrow i'll be dead
Burning out
Extermination
Isolation
Mass confusion
Self destruction,
No more way out
Hořící, iluze v mé hlavě
Hořící, zítra budu mrtvý
Hořící
Vyhlazení
Izolace
Masový zmatek
Sebe-zničení
Už více není cesty pryč

Text přidal DevilDan

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Brigade

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.