Playlisty Kecárna
Reklama

Angels of Fire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Through the darkness see them ride
The beast is back, will start to fight
The skies turns red, the moon fills black
Skrz temnotu je vidím jet
Šelma je zpět, začne bojovat
Nebe rudne, měsíc se plní černou
Out in the clouds for the final attack
Sirens screaming through the night
The lord unleashed the beast
For a last fight
Venku v mracích pro poslední útok
Sirény křičí nocí
Pán vypustil šelmu
Kvůli poslednímu boji
No heart and soul, only sins and lies
The sadness deep in his eyes
Angel, devil in twice
Žádné srdce ani duše, pouze hříchy a lži
Smutek hluboko v jejich očích
Anděl, dvakrát ďábel
Angels of fire
And your heart and soul are flying higher
Into the night
See your wings are burning
Shining bright
Ohniví andělé
A tvé srdce a duše letí výše
Do noci
Pohleď tá křídla hoří
Jasně září
Angels of fire
With your sins are flying
Higher into the fire
The devil's secret, love, desire
Angels of fire
Ohniví andělé
Letí s tvými hříchy
Vysoko do ohně
Ďáblovo tajemství, láska, touha
Ohniví andělé
Screaming angels
The beast never bend
The battle of souls
Forever god damned
Křičící andělé
Šelma se nikdy neskloní
Bitva duší
Zavždy bohem zatracení
The lord flies again
With blood on his wings
Down on your knees
For the king of the kings
Pán znovu letí
S krví na svých křídlech
Dole na kolenou
Za krále králů

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Killhammer

Reklama

Mystic Prophecy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.