Playlisty Kecárna
Reklama

Only Reminds Me Of You - text, překlad

I see you, beside me
It's only a dream
Vision of what used to be
The laughter, the sorrow
Pictures in time
Fading to memorie
How could I ever let you go
Is it too late to let you know
Vidím tě, vedle mě
Je to jen sen
Představa toho jaké to bývalo
Smích, zármutek
Obrazy v čase
Blednoucí do vzpomínek
Jak jsem tě mohla nechat odejít
Je příliš pozdě dát ti vědět
I tried to run from your side
But each place I hide
It only reminds me of you
When I turn out all the lights
Even the night
It only reminds me of you
Snažila jsem se od tebe utéct
Ale kamkoli se schovám
Jen mi to připomíná tebe
Když zhasnu světla
Dokonce noc
Jen mi to připomíná tebe
I needed my freedom
That's what I've thought
But I was a fool to believe
My heart lied while you cried
Rivers of tears
But I was too blind to see
Everything we've been through before
Now it means so much more yeah...
Potřebovala jsem svobodu
To jsem si myslela
Ale byla jsem hloupá, že jsem věřila
Mé srdce lhalo, zatímco jsi plakal
Proudy slz
Ale byla jsem příliš slepá, abych viděla
Vše čím jsem si předtím prošli
Teď to znamená mnohem víc yeah...
I tried to run from your side
But each place I hide
It only reminds me of you
When I turn out all the lights
Even the night
It only reminds me of you
Snažila jsem se od tebe utéct
Ale kamkoli se schovám
Jen mi to připomíná tebe
Když zhasnu světla
Dokonce noc
Jen mi to připomíná tebe
Only you... Jen tebe
So come back to me
I'm down on my knees
Boy can't you see...
Tak se ke mně vrať
Jsem na kolenou
Copak to nevidíš...
How could I am ever let you go
Is it to late... ?
To let you know
Jak jsem tě mohla nechat odejít
Je příliš pozdě?
Abych ti dala vědět
I tried to run from your side
But each place I hide
It only reminds me of you
When I turn out all the lights
Even the night
It only reminds me of you
Snažila jsem se od tebe utéct
Ale kamkoli se schovám
Jen mi to připomíná tebe
Když zhasnu světla
Dokonce noc
Jen mi to připomíná tebe
You... You... Tebe..tebe
You, only reminds me of you Jen mi to připomíná tebe

Text přidala usadlo

Překlad přidala usadlo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.