Playlisty Kecárna
Reklama

The Poorest Waltz - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Across the cedar covered river
Within the night that covers them
Up the hill toward dark gates
An approach so sweet yet again
Přes cedrem zakrytou řeku
V noci jenž je zakrývá
Nahoru na kopec k temným branám
Přístup tak sladký ještě jednou
Proffer the sightless with wine
Crank the old gramophone
Nabídni slepým víno
Zastav starý gramofon
To go up and dance with the blind girls
A secret so holy and dire
To waltz in the arms of innocence
Hushed delights from the choir
Jít nahoru a tančit se slepými dívkami
Tajemství tak svaté a hrozné
Pro valčík v náruči nevinnosti
Utěšená potěšení od sboru
Shadows long and playful
Cast with broken old candles
Gowns worn and stressed
Yet graceful in tired old sandals
Stíny dlouhé a hravé
Házené zlomenými starými svíčkami
Pláště opotřebované a stresované
Přesto laskavé v unavených starých sandálech
Strike up the scratchy old music
Tonight they won’t dance alone
Zaútoč škrábavou starou hudbou
Dneska večer nebudou tančit sami
Alas, the music does fade
Back to the village they creep
And leave the sanatorium
Its bars and rules, Just so
Bohužel, hudba se ztrácí
Zpátky do vesnice se plazí
A opouští sanatorium
Jeho mříže a pravidla, přesto tak

Text přidala Raduwa

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Map Of All Our Failures

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.