Kecárna Playlisty
Reklama

What is this Feeling - text, překlad

playlist Playlist
GALINDA
(spoken) Dearest darlingest Momsie and Popsical:
GALINDA
(říká) Nejdražší, nejrozkošnější maminečko a taťuldo
ELPHABA
(spoken) My dear Father:
ELPHABA
(říká) Můj drahý otče
BOTHThere's been some confusion
Over rooming here at Shiz:
OBĚ Jsou tu jisté zmatky
Ohledně ubytování zde v Shiz:
ELPHABA
But of course, I'll care for Nessa:
ELPHABA
Ale samozřejmě se postarám o Nesssu
GLINDA
But of course, I'll rise above it:
GLINDA
Ale samozřejmě se nad to povznesu
BOTH
For I know that's how you'd want me to respond
Yes, there's been some confusion
For you see, my room-mate is:
OBĚ
Protože vím, že to se ode mě očekává
Ano, jsou tu jisté zmatky
Abyste rozuměli, moje spolubydlící je:
GALINDA
Unusually and exceedingly peculiar
And altogether quite impossible to describe:
GALINDA
Neobyčejně a mimořádně zvláštní
A celkově tak nějak nepopsatelná
ELPHABA
Blonde.
ELPHABA
Blond
GALINDA
What is this feeling?
So sudden and new?
GALINDA
Co je to za pocit?
Tak náhlý a nový?
ELPHABAI felt it the moment
I laid eyes on you:
ELPHABA Ucítíla jsem ten moment
Kdy jsem tě poprvé uviděla
GALINDA
My pulse is rushing:
GALINDA
Zrychlil se mi puls
ELPHABA
My head is reeling:
ELPHABA
Točí se mi hlava
GALINDA
My face is flushing:
GALINDA
Hoří mi tvář
BOTH
What is this feeling?
Fervid as a flame,
Does it have a name?
Yes!:Loathing
Unadulterated loathing
OBĚ
Co je to za pocit?
Planoucí jako oheň
Má nějaké jméno?
Ano: Odpor
Nefalšovaný: odpor
GALINDA
For your face
GALINDA
Ke tvému obličeji
ELPHABA
Your voice
ELPHABA
Ke tvému hlasu
GALINDA
Your clothing
GALINDA
Ke tvému oblečení
BOTH
Let's just say - I loathe it all
Ev'ry little trait, however small
Makes my very flesh begin to crawl
With simple utter loathing
There's a strange exhilaration
In such total detestation
It's so pure and strong!
Though I do admit it came on fast
Still I do believe that it can last
And I will be loathing
Loathing you
My whole life long!
OBĚ
Zkrátka řekněme - mám odpor k tomu všemu
Každý malý znak, jakkoli nepatrný
Mě přivádí k šílenství
S trochou odporu
Cítím zvláštní potěšení
V té totální averzi
Je to tak čisté a silné!
Ačkoli přiznávám, že to přišlo rychle
Stále věřím, že to přetrvá
A já budu mít odpor
Opor k tobě
Po celý svůj život
STUDENTS
Dear Galinda, you are just too good
How do you stand it? I don't think I could!
She's a terror! She's a Tartar!
We don't mean to show a bias,
But Galinda, you're a martyr!
STUDENTI
Drahá Galindo, ty jsi prostě přlíiš hodná
Jak to můžeš ustát? Pochybuji, že bych to zvládl.
Ona je hrůza! Je mimo!
Netvrdíme, že jsme na něčí straně
Ale Galindo, ty jsi mučednice!
GALINDA
Well: these things are sent to try us!
GALINDA
No, tyto věci nás jen zkouší
STUDENTS
Poor Galinda, forced to reside
With someone so disgusticified
We all just want to tell you:
We're all on your side!
We share your:
STUDENTI
Ubohá Galinda, donucená bydlet
S někým tak opovrženíhodným
Všichni ti jen chceme říct
Jsme všichni za tebou!
Sdílíme s tebou tvůj:
GALINDA AND ELPHABA
What is this feeling
So sudden and new?
I felt the moment
I laid eyes on you
My pulse is rushing
My head is reeling
Oh, what is this feeling?
Does it have a name?
Yes:.
Ahhh:
GALINDA A ELPHABA
Co je to za pocit?
Tak náhlý a nový?
Ucítíla jsem ten moment
Kdy jsem tě poprvé uviděla
Zrychlil se mi puls
Točí se mi hlava
Oh, co je to za pocit?
Má nějaké jméno?
Ano:
Ahhh:
STUDENTS (Simultaneously)
Loathing
Unadulterated loathing
For her face, her voice
Her clothing
Let's just say:
We loathe it all!
Ev'ry little trait
However small
Makes our very flesh
Begin to crawl:
Ahhh:
STUDENTI (zároveň)
Odpor
Nefalšovaný odpor
K jejímu obličeji, jejímu hlasu
Jejímu oblečení
Zkrátka řekněme
Máme odpor k tomu všemu
Každý malý znak
Jakkoli nepatrný
Nás přivádí
K šílenství
Ahhh
ALL
Loathing!
VŠICHNI
Odpor
GALINDA AND ELPHABA ALL
There's a strange exhilaration Loathing
In such total detestation Loathing
So pure, so strong Loathing
GALINDA A ELPHABA
S trochou odporu
Cítím zvláštní potěšení
V té totální averzi
Je to tak čisté a silné!
STUDENTS
So strong!
STUDENTI:
Tak silné
GALINDA AND ELPHABA
Though I do admit it came on fast
Still I do believe that it can last ALL
And I will be loathing Loathing
For forever loathing Loathing
Truly deeply loathing Loathing you
My whole Loathing
Life long! Unadulterated loathing
GALINDA A ELPHABA
Ačkoli přiznávám, že to přišlo rychle
Stále věřím, že to přetrvá
A já budu mít odpor
Navždycky budu mít odpor
Pravý, hluboký odpor, odpor k tobě
Po celý svůj
Život! Nefalšovaný odpor.
ELPHABA
Boo!
ELPHABA
Baf!

Text přidal dwdb

Text opravila elisealot

Video přidal dwdb

Překlad přidala Aile

Je zde něco špatně?
Reklama

Anglická verze WICKED

Reklama

Muzikál Wicked texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.