Kecárna Playlisty
playlist Playlist
ELPHABA
I'm limited:
Just look at me - I'm limited
And just look at you -
You can do all I couldn't do, Glinda
So now it's up to you
(spoken) For both of us
(sung) Now it's up to you:
ELPHABA:
Mám svázané ruce
Koukni na mě - mám svázané ruce
A koukni na sebe -
Ty můžeš udělat vše, co já nemohla, Glindo
Takže teď je to na tobě
(mluví) Za nás za obě
(zpívá) Teď je to na tobě
GLINDA
I've heard it said
That people come into our lives for a reason
Bringing something we must learn
And we are led
To those who help us most to grow
If we let them
And we help them in return
Well, I don't know if I believe that's true
But I know I'm who I am today
Because I knew you:
GLINDA
Říká se
Že lidé do našich životů přicházejí z nějakého důvodu
A přinášejí něco, co se musíme naučit
A my jsme veděni
Těmi, kteří nám nejvíce pomáhají růst
Když je necháme
A pomůžeme na oplátku my jim
No, nevím jestli je to pravda
Ale vím, že tím kým jsem dnes
Jsem, protože jsem poznala tebe
Like a comet pulled from orbit
As it passes a sun
Like a stream that meets a boulder
Halfway through the wood
Who can say if I've been changed for the better?
But because I knew you
I have been changed for good
Jako kometa vychýlená z oběžné dráhy
Když míjí Slunce
Jako potok narážející do balvanu
Skrz les
Kdo ví, zda jsem se změnila k lepšímu?
Ale díky tomu že jsem poznala tebe
Jsem se změnila nadobro
ELPHABA
It well may be
That we will never meet again
In this lifetime
So let me say before we part
So much of me
Is made of what I learned from you
You'll be with me
Like a handprint on my heart
And now whatever way our stories end
I know you have re-written mine
By being my friend:
ELPHABA
Může se stát
Že se už nikdy nesetkáme
V tomto životě
Takže mi dovol říct předtím než se rozdělíme
Velká část mého já
Je tvořena tím, co jsem se od tebe naučila
Budeš se mnou
Jako otisk v mém srdci
A teď, jakkoli naše příběhy skončí
Vím, že jsi mě proměnila
Tím, že jsi byla má přítelkyně
Like a ship blown from its mooring
By a wind off the sea
Like a seed dropped by a skybird
In a distant wood
Who can say if I've been changed for the better?
But because I knew you:
Jako loď odvátá ze svého přístaviště
Po větru od moře
Jako semínko upuštěné ptákem
V dalekém lese
Kdo ví, zda jsem se změnila k lepšímu?
Ale díky tomu že jsem poznala tebe
GLINDA
Because I knew you:
GLINDA
Ale díky tomu že jsem poznala tebe
BOTHI have been changed for good OBĚ: Jsem se změnila nadobro
ELPHABA
And just to clear the air
I ask forgiveness
For the things I've done you blame me for
ELPHABA
A jen pro pořádek
Žádám odpuštění
Za věci, co jsem udělala a viníš mě za ně
GLINDA
But then, I guess we know
There's blame to share
GLINDA
Ale já myslím, že víme
Že ta vina je společná
BOTH
And none of it seems to matter anymore
OBĚ
A nic z toho už se nezdá být důležité
GLINDA ELPHABA
Like a comet pulled// Like a ship blown
From orbit as it// Off it's mooring
Passes a sun, like// By a wind off the
A stream that meets// Sea, like a seed
A boulder, half-way// Dropped by a
Through the wood// Bird in the wood
GLINDA ELPHABA
Jako vychýlená kometa// jako loď odvátá
Z oběžné dráhy když// ze svého přístaviště
Míjí Slunce, jako// po větru od
Potok který se sráží// moře, jako semínko
s balvanem uprostřed// upuštěné
Lesa// ptákem v lese
BOTH
Who can say if I've been changed for the better?
I do believe I have been changed for the better?
OBĚ
Kdo ví, zda jsem se změnila k lepšímu?
Věřím, že jsem se změnila k lepšímu
GLINDA
And because I knew you:
ELPHABA
Because I knew you:
GLINDA
A protože jsem poznala tebe
ELPHABA
Protože jsem poznala tebe
BOTH
Because I knew you:
I have been changed for good.
OBĚ
Protože jsem poznala tebe
Změnila jsem se nadobro

Text přidal dwdb

Text opravila Miharu

Video přidala lenous4

Překlad přidala Aile

Překlad opravila Miharu

Je zde něco špatně?

Anglická verze WICKED

Muzikál Wicked texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.