Playlisty Kecárna
Reklama

Memory - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight, the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Půlnoc
Žádný zvuk z chodníku
Už luna ztratila svou paměť?
Ona se usmívá sama
Ve světle lampy, se uschlé listy shromažďují u mých nohou
A vítr začne sténat
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the memory live again
Vzpomínka, osamělá v měsíčním záři
Usmívám se nad uplynulými dny
Byla jsem krásná
Vzpomínám na dny, kdy jsem věděla, co je štěstí
Dovol svým vzpomínkám žít
Every streetlamp seems to beat a fatalistic warning
Someone mutters, and a streetlamp gutters,
And soon it will be morning.
Každá lampa porazí osudové varování
Někdo si mumlá a pouliční lampa blikotá
A brzy bude ráno
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes tonight will be a memory too
Svítá, Musím počkat na východ slunce
Musím myslet na nový život
a nesmím se vzdát
Když dnes začne svítat, přijde i vzpomínka
And a new day will begin A začne nový den
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies, another night is over
Another day is dawning...
Vyhořel konec kouřových dnů
Zatuchlý pach studených ran
Pouliční lampa zhasne, další noc je u konce
Další den svítá ...
Touch me!
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun...
If you touch me, you'll understand what happiness is
Dotkni se mně,
je to snadné, opustit mne
samu s mou vzpomínkou
na dny plné slunce...
Když se mne dotkneš, pochopíš co je štěstí
Look, a new day has begun
Podívej, začal nový den

Text přidala Majda103

Text opravil MikyGanuska

Video přidal MikyGanuska

Překlad přidala KattyV

Překlad opravila thajmonka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.