Playlisty Akce
Reklama

On My Own - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
And now I'm all alone again,
nowhere to turn,
no one to go to.
Without a home, without a friend,
without a face to say hello to.
And now the night is near,
now I can make believe, he´s here.
A teď jsem znovu úplně sama,
nemám kam se vrtnout,
nikoho, ke komu jít.
Bez domova, bez kamaráda,
bez tváře, které bych řekla "ahoj".
A teď se blíží noc,
teď můžu uvěřit, že je tady.
Sometimes I walk alone at night,
when everybody else is sleeping.
I think of him and then I'm happy
with the company I'm keeping.
The city goes to bed
and I can live inside my head.
Někdy se procházím sama v noci,
když všichni ostatní spí.
Myslím na něj a potom jsem šťastná
se společností, kterou si držím.
Město jde do postele
a já můžu žít uvnitř své hlavy.
On my own,
pretending he's beside me.
All alone I walk with him till morning.
Without him
I feel his arms around me,
and when I lose my way I close my eyes
and he has found me.
Já sama,
předstírám, že je po mém boku.
Úplně sama se s ním procházím do rána.
Bez něj,
cítím kolem sebe jeho paže,
a když ztratím svou cestu, tak zavřu oči
a on mě najde.
In the rain,
the pavement shines like silver.
All the lights are misty in the river.
In the darkness,
the trees are full of starlight,
and all I see
is him and me forever and forever.
V dešti,
chodník září jako stříbro.
Všechna ta světla jsou mlhavá na řece.
V temnotě,
stromy jsou plné svitu hvězd
a vše co vidím,
je on a já navždy a navždy.
And I know,
it's only in my mind.
That I'm talking to myself,
and not to him.
And although I know,
that he's blind,
still I say, there's a way for us.
A já vím,
že je to jen v mé mysli.
Že mluvím k sobě,
a ne k němu.
A ačkoli vím,
že je slepý,
stále říkám, že je zde pro nás cesta.
I love him,
but when the night is over,
he's gone,
the river's just a river.
Miluju ho,
ale když je noc u konce,
je pryč,
řeka je jen řekou.
Without him,
the world around me changes.
The trees are bare and everywhere
the streets are full of strangers.
Bez něj,
svět kolem mě se mění.
Stromy jsou holé a všude
jsou ulice plny cizinců.
I love him,
but everyday I'm learning.
All my life,
I've only been pretending,
without me,
his world will go on turning.
A world that's full of happiness
that I have never known.
Miluju ho,
ale každý den se učím.
Celý svůj život,
jsem jen předstírala,
beze mě,
jeho svět se bude točit dál
Svět, který je pln štěstí,
které jsem nikdy nepoznala.
I love him,
I love him,
I love him,
but only on my own.
Miluju ho,
miluju ho,
miluju ho,
ale jen já sama.

Text přidala Petik

Text opravil Maatyn

Videa přidali Petik, De_Li_0077

Překlad přidala Petik

Překlad opravil Maatyn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bídníci EN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.