Playlisty Kecárna
Reklama

Winter Winds - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As the winter winds litter London with lonely hearts
Oh the warmth in your eyes swept me into your arms
Was it love or fear of the cold that led us through the night?
For every kiss your beauty trumped my doubt
Jak zimní vichry zaplní Londýn s osamělými srdci
Oh, teplo v tvých očích mě vtáhne do tvé náruče
Byla to láska, nebo strach ze zimy, co nás vedlo skrze noc?
Každý polibek a tvá krása přebíjely mé pochyby
And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no
This time no"
A má hlava řekla mému srdci:
"Nech lásku růst"
Ale mé srdce řeklo mé hlavě:
"Tentokrát ne,
tentokrát ne."
We'll be washed and buried one day my girl
And the time we were given will be left for the world
The flesh that lived and loved will be eaten by plague
So let the memories be good for those who stay
Jednoho dne budeme omyti a pohřbeni, mé děvče,
a zbytek času, co nám byl dán tu zůstane pro svět
Maso, které žilo a milovalo bude snědeno morem.
Tak tu zanech po sobě dobré vzpomínky pro ty, co zůstali.
And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no"
Yes, my heart told my head
"This time no
This time no"
A má hlava řekla srdci:
"Nech lásku růst"
Ale mé srdce řeklo hlavě:
"Tentokrát ne"
Ano, mé srdce řeklo mé hlavě
"Tentokrát ne
tentokrát ne."
Oh the shame that sent me off from the God that I once loved
Was the same that sent me into your arms
Oh and pestilence is won when you are lost and I am gone
And no hope, no hope will overcome
Oh ta hanba, co ve mě narostla, když jsem opustil Boha, kterého jsem miloval.
Byla ta samá, které mě poslala do tvého náručí
Oh a mor vítězí tehdy, když jsi ztracena a já jsem pryč
a žádná naděje, žádná naděje nezbude
And if your strife strikes at your sleep
Remember spring swaps snow for leaves
You'll be happy and wholesome again
When the city clears and sun ascends
A když tvé obavy udeří, když spíš
Vzpomeň si, že jaro vymění sníh za listí
Budeš šťastná a zase celá
Když se město vyklidí a slunce vystoupá
And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no"
A má hlava řekla mému srdci:
"Nech lásku růst"
Ale mé srdce řeklo mé hlavě:
"Tentokrát ne"
And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no
This time no"
A má hlava řekla mému srdci:
"Nech lásku růst"
Ale mé srdce řeklo mé hlavě:
"Tentokrát ne,
tentokrát ne."

Text přidala MissH

Video přidala es772

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.