Playlisty Akce
Reklama

White Blank Page - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Can you lie next to her
And give her your heart, your heart
As well as your body
And can you lie next to her
And confess your love, your love
As well as your folly
And can you kneel before the king
And say I'm clean, I'm clean
Můžeš ležet vedle ní
A dát jí své srdce, své srdce
Tak jako své tělo
A můžeš ležet vedle ní
A vyznat svou lásku, svou lásku
Tak jako své hlouposti
A můžeš pokleknout před krále
A říct jsem čistý, jsem čistý
[Chorus:]
But tell me now, where was my fault
In loving you with my whole heart
Oh tell me now, where was my fault
In loving you with my whole heart

Ale řekni mi teď kde byla má chyba
V milování tě celým svým srdcem
Oh řekni mi teď kde byla má chyba
V milování tě celým svým srdcem
A white blank page and a swelling rage, rage
You did not think when you sent me to the brink, to the brink
You desired my attention but denied my affections, my affections
Bílá prázdná stránka a rostoucí vztek
Nemyslels když si mne poslal na pokraj
na pokraj
Požadovals mojí pozornost ale odmítls mojí náklonost
mojí náklonost
[Chorus:]
But tell me now, where was my fault
In loving you with my whole heart
So tell me now, where was my fault
In loving you with my whole heart

Ale řekni mi teď kde byla má chyba
V milování tě celým svým srdcem
Oh řekni mi teď kde byla má chyba
V milování tě celým svým srdcem
Lead me to the truth and I will follow you with my whole life
Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life
Veď mě k pravdě a já tě budu následovat celý
svůj život
Oh veď mě k pravdě a já tě budu následovat celý
svůj život

Text přidala MissH

Text opravila terka3542

Video přidala tyger852

Překlad přidala elisewah

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.