Playlisty Kecárna
Reklama

Thistle Weeds - text, překlad

playlist Playlist
Spare me your judgements and spare me your dreams
Cause recently mine have been tearing my seams
I sit alone in this winter clarity which clouds my mind
Alone in the wind and the rain you left me
It's getting dark darling, too dark to see
And I'm on my knees, and your faith in shreds, it seems
Ušetři mě svých soudů a ušetři mě svých snů
Protože nedávno ty mé rozervaly moje vnímání
Sedím sám v tom zimním jasu, který zatemnil mou mysl
Sám ve větru a v dešti, kde jsi mě nechala
Stmívá se, drahá, příliš tma abych viděl
A jsem na kolenou a tvá víra je v cáry, jak se zdá
Corrupted by the simple sniff of riches blown
I know you have felt much more love than you've shown
And I'm on my knees and the water creeps to my chest
Zkažený pouhým vdechnutím závanu bohatství
Vím že jsi cítila daleko víc lásky, než jsi ukázala
A jsem na kolenou a voda se vlévá do mé hrudi
But plant your hope with good seeds
Don't cover yourself with thistle and weeds
Rain down, rain down on me
Look over your hills and be still
The sky above us shoots to kill
Rain down, rain down on me
Zasaď svou naději z dobrých semen
Nepřekrývej se bodláky a plevelem
Prší, prší dolů na mě
Podívej se přes své kopce a buď sebou
Obloha nad námi střílí, aby zabila
prší, prší dolů na mě
But I will hold on
I will hold on hope
Ale já vydržím
Já se udržím naděje
I begged you to hear me, there's more than flesh and bones
Let the dead bury the dead, they will come out in droves
But take the spade from my hands and fill in the holes you've made
Prosím tě, slyš mě, je tu víc než jen maso a kosti
Nech mrtvé pohřbívat mrtvé, oni se vrátí v houfu
Ale vezmi rýč z mých rukou a zaplň díry, které jsi vytvořila
But plant your hope with good seeds
Don't cover yourself with thistle and weeds
Rain down, rain down on me
Ale zasaď svou naději z dobrých semen
Nepřekrývej se bodláky a plevelem
Prší, prší dolů na mě.

Text přidala MissH

Videa přidali MissH, tyger852

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama

Mumford & Sons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.