Playlisty Kecárna
Reklama

The Cave - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

It's empty in the valley of your heart
The sun, it rises slowly as you walk
Away from all the fears
And all the faults you've left behind
Je prázdno v údolí tvého srdce
Slunce vychází pomalu, tak jak kráčíš
Pryč od všech těch strachů
A všech těch chyb které jsi nechal za sebou
The harvest left no food for you to eat
You cannibal, you meat-eater, you see
But I have seen the same
I know the shame in your defeat
Úroda neponechala pro tebe nic k jídlu
Ty kanibale, ty masožravče, vidíš
Ale já jsem to viděl stejné
Znám tu hanbu tvé porážky
But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck
Ale budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku
And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again
A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno
Cause I have other things to fill my time
You take what is yours and I'll take mine
Now let me at the truth
Which will refresh my broken mind
Protože mám další věci kterými vyplnit čas
Vezmi si co je tvé a já si vezmu co je mé
Nyní mne nenechej v pravdě
Která osvěží moji zlomenou mysl
So tie me to a post and block my ears
I can see widows and orphans through my tears
I know my call despite my faults
And despite my growing fears
Tak mě přivaž ke sloupu a zacpi mi uši
Můžu vidět vdovy a sirotky skrze své slzy
Znám své volání navzdory svým chybám
A navzdory mým rostoucím strachům
But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck
Ale budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku
And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again
A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno
So come out of your cave walking on your hands
And see the world hanging upside down
You can understand dependence
When you know the maker's land
Tak vyjdi ze své jeskyně po rukou
A spatři ten svět vzhůru nohama
Můžeš porozumět závislosti
Když znáš stvořitelovo zemi
So make your siren's call
And sing all you want
I will not hear what you have to say
Tak přiměj své sirény volat
A zpívej cokoliv chceš
Neuslyším co musíš říct
Cause I need freedom now
And I need to know how
To live my life as it's meant to be
Protože nyní potřebuji svobodu
A potřebuji vědět jak
Žít svůj život tak jak mám
And I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck
A budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku
And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again
A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno

Text přidala MissH

Video přidala terka3542

Překlad přidala elisewah

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.