Playlisty Kecárna
Reklama

Roll Away Your Stone - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Roll away your stone I will roll away mine
Together we can see what we will find
Don't leave me alone at this time
For I am afraid of what I will discover inside
Odval svůj kámen a já odvalím ten svůj
společně můžeme vidět to, co najdeme
nenechávej mě tu teď samotného
protože se bojím toho, co najdu ve svém nitru
You told me that I wouldn't find a home
Beneath the fragile substance of my soul
And I have filled this void with things unreal
And all the while my character it steals
Řekla jsi mi, že nenajdu domov
pod křehkou skořápkou mé duše
a já naplnil tu nicotu neskutečnými věcmi
A ty mě po celou dobu zbavují mého charakteru
Darkness is a harsh term don't you think
Yet it dominates the things I see
Temnota je silný pojem, nemyslíš
přesto dominuje všem věcem, co vidím
It seems that all my bridges have been burned
But you say "That's exactly how this grace thing works"
It's not the long walk home that will change this heart
But the welcome I receive with every start
Zdá se, že všechny mé mosty už shořely
ale řekla jsi "Přesně takhle dobré věci fungují"
Není dlouhá cesta ke změně srdce
Ale to uvítání, které obdržím na každém novém začátku.
Darkness is a harsh term don't you think
And yet it dominates the things I see
Darkness is a harsh term don't you think
And yet it dominates the things I see
Temnota je silný pojem, nemyslíš
přesto dominuje všem věcem, co vidím
Temnota je silný pojem, nemyslíš
přesto dominuje všem věcem, co vidím
Stars hide your fires
For these here are my desires
And I won't give them up to you this time around
And so I will be found
With my stake stuck in the ground
Marking the territory of this newly impassioned soul
Hvězdy skryjí tvé ohně
Kvůli nim tu jsou mé touhy
A já se jich kvůli tobě tentokrát nevzdám
A tak budu nalezen
s kůlem vraženým do země
vyznačující oblast nově vášnivé duše
And you, you've gone too far this time
You have neither reason nor rhyme
With which to take this soul that is so rightfully mine
A ty, ty jsi tentokrát zašla moc daleko
nejsi ani důvod ani rytmus
který by mi vzal duši, která mi po právu náleží.

Text přidala MissH

Video přidala emogis

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sigh No More

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.