Playlisty Kecárna
Reklama

Not With Haste - text, překlad

playlist Playlist
Your eyes they tie me down so hard
I'll never learn to put up a guard
So keep my love, my candle bright
Learn me hard, oh learn me right
Vaše oči mě tak tvrdě svazují
Nikdy se nenaučím postavit stráž
Takže zachovejte mou lásku, mou svíčku jasnou
Naučte mě tvrdě, oh učite mě pořádně
This ain't no sham
I am what I am
To není žádný švindl
Jsem to, co jsem
Though I may speak some tongue of old
Or even spit out some holy word
I have no strength from which to speak
When you sit me down, and see I'm weak
I když mohu mluvit některým jazykem starých
Nebo dokonce vyplivnout nějaké svaté slovo
Nemám sílu, z níž bych mluvil
Když mě posadíte a vidíte, že jsem slabý
We will run and scream
You will dance with me
They'll fulfill our dreams and we'll be free
Budeme běhat a křičet
Budeš se mnou tančit
Oni budou plnit naše sny, a my budeme svobodní
And we will be who we are
And they'll heal our scars
Sadness will be far away
A budeme, kdo jsme
A oni uzdraví naše jizvy
Smutek bude daleko
So as we walked through fields of green
Was the fairest sun I'd ever seen
And I was broke, I was on my knees
And you said yes as I said please
Jak jsme šli přes pole zelené
Bylo to nejkrásnější sluníčko, jaké jsem kdy viděl
A já byl zlomený, byl jsem na kolenou
A ty jsi řekla ano, když jsem já řekl, prosím
This ain't no sham
I am what I am
I leave no time
For a cynic's mind
To není žádný švindl
Jsem to, co jsem
Nenechávám žádný čas
Pro mysl cynika
We will run and scream
You will dance with me
Fulfill our dreams and we'll be free
Budeme běhat a křičet
Budeš se mnou tančit
Plnit naše sny a budeme svobodní
We will be who we are
And they'll heal our scars
Sadness will be far away
Budeme, kdo jsme
A oni uzdraví naše jizvy
Smutek bude daleko
Do not let my fickle flesh go to waste
As it keeps my heart and soul in its place
And I will love with urgency but not with haste
Nenech moje vrtkavé tělo přijít nazmar
Když drží mé srdce a duši na svém místě
A já budu milovat naléhavě, ale ne s chvátáním

Text přidala rozkovaka

Video přidala ifi74

Překlad přidala element122

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Babel

Reklama

Mumford & Sons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.